Megkezdődött a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak III. féléve

Megkezdődött a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak III. féléve

2017 szeptemberében a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal együttműködve megkezdődött a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak III. féléve. A félév során a 2016. szeptemberében beiskolázott hallgatók két 25 órás tréningen vesznek rész, az NKE által felkészített trénerek vezetésével.

A Vezetés-szervezés kompetencia-fejlesztő tréning keretében a vezetői munkához elengedhetetlenül szükséges vezetői önismeret, tudatosság és hatékonyság fejlesztése a cél, John C. Maxwell a vezetés 5 szintje modelljének segítségével. Egy vezetői kérdőív segítségével a vezető hatékony visszajelzést kap arról, hogy hol tart most, és milyen teendői vannak, hogy a vezetés magasabb szintjeire jusson. Az Action Learning probléma megoldó módszer elsajátításával a vezetőnek lehetősége nyílik arra, hogy a vezetői munkájában jelentkező kihívásokra, problémákra megfelelő megoldásokat találjon. A kommunikációs helyzetgyakorlatok során, a szervezeten belüli, és a szervezeten kívüli hatékony és eredményes kommunikáció formái sajátíthatók el.

A Fejlesztésmenedzsment gyakorlati képzés célja, hogy kiszélesítse a résztvevők uniós fejlesztéspolitikai ismereteit, javítsa az EU-s fejlesztések megtervezéséhez és lebonyolításához, valamint az elért eredmények hasznosításához szükséges kompetenciáikat. A fenti célok elérése érdekében a képzés az ismeretátadás mellett egy létező pályázati kiírás feldolgozására és a pályázati dokumentumok elkészítésére fókuszál. 


Címkék: Hírek