Gazdasági képzések a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében 2018

 

2018. évben immár másodszor kerül megszervezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(a továbbiakban: NKE) közreműködésével megvalósuló „Államháztartási mérlegképes könyvelő” képzés, valamint Pénzügy és számvitel alapképzés.

Mindkét képzés a fenntartó kormányzati döntés szerint a közszektor, kiemelten a kormányzati közigazgatási intézmények gazdálkodási és pénzügyi-számviteli területének szakember utánpótlását szolgálja. A képzések budapesti helyszínen, levelező munkarendben, térítésmentesen indulnak.

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő OKJ képzés

2018. májusában indul az „Államháztartási mérlegképes könyvelő”
(OKJ 5534402) 320 órás képzés a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ közreműködésével.

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés célja olyan szakemberek oktatása, akik a megszerzett szakképzettség birtokában képesek lesznek ellátni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályokban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, illetve azok irányítását.

A képzés elsődleges célcsoportja mindazon közszolgálati jogviszonyú, a bemeneti feltételeknek megfelelő személy, aki költségvetési szervnél a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat végez, részt vesz a költségvetés elkészítésében, a számviteli politika, könyvviteli rendszer kialakításában, ezen rendszerek működéséhez szükséges belső és külső információk előállításában.

A Képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek hozzájárulnak a tisztviselők egyéni kompetenciafejlesztéséhez, szakmai ismereteik témabeli elmélyítéséhez. Az oktatás elvégzését, a 7 modulzáró vizsga valamint a komplex vizsga sikeres teljesítését követően a résztvevő OKJ bizonyítványt kap.

A Képzés a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendeletben foglaltak alapján történik az alább felsorolt 7 modulból, modulonként vizsgából, valamint egy komplex vizsgából áll.

Modulok:

1.      10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban

2.      10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása

3.      10775-16 Adózási feladatok ellátása

4.      10777-16 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

5.      10778-16 Államháztartási számviteli feladatok ellátása

6.      11886-16 Számviteli szervezési feladatok ellátása

7.      10779-16 Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

A jelentkezési határidő: 2018. március 19.

 

Pénzügy és számvitel alapképzés

A 2018/2019. tanév őszi szemeszterében induló Pénzügy és számvitel alapképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem együttműködésével valósul meg. A hét féléves képzés szakiránya az államháztartási gazdálkodás területére fókuszál, az első négy félévben a BGE Pénzügyi és Számviteli Karán. A képzés utolsó két félévének az NKE Ludovika Campusa ad helyet, a képzés hetedik félévét a beiskolázó munkáltatónál töltött szakmai gyakorlat jelenti.

A képzés során megszerezhető szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon, valamint vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítés.

A beiskolázás alapvető feltétele a jogszabályban (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012 (XII.29) kormányrendelet) meghatározott minimum feltételeknek való megfelelés, 280 pont elérése és közszolgálati jogviszony.

A felvétel alapfeltételeinek való megfelelés igazolásának, és a szükséges adatok megadásának határideje 2018. április 27. 16.00 óra.

A képzés a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő interdiszciplináris tudást nyújt. A Pénzügy és számvitel alapképzés államháztartási specializáció képzésen olyan gazdasági szakemberek képzése folyik, akik a megfelelő elméleti háttér ismeretében, gyakorlati ismeretek és készségek birtokában alkalmasak:

  • az államháztartás szervezeteinek a szabályozási, gazdálkodási feladatait megszervezni, az ebből adódó döntési és hatás mechanizmusbeli kihatásokat figyelemmel kísérni,
  • finanszírozási és beruházási döntéseket előkészíteni,
  • a költségvetési tervezés feladatokat önállóan ellátni,
  • az államháztartás szereplőinek a sajátos elszámolási és beszámolókészítési feladatait ellátni,
  • közpénzügyi kontrolling elemzési, értékelési, ellenőrzési feladatainak gyakorlati alkalmazására, a korszerű informatikai eszközök használatára.

Képzési ismeretkörök:

  • Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek, pl. gazdasági matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, pénzügyek, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, üzleti idegen nyelv
  • Társadalomtudományi alapismeretek, pl. gazdasági jog, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, felelős és fenntartható vállalat
  • Pénzügy és számvitel törzsanyag, pl. pénz és tőkepiacok, vállalati pénzügyek, adótan, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel, komplex elemzés, kontrolling, pénzügyi és számviteli informatika, valamint a választható specializációkhoz tartozó speciális ismeretek
  • Államháztartási ismeretek: pl. államháztartási gazdálkodási ismeretek, költségvetés tervezése, közfeladatok finanszírozása, államháztartási számviteli ismeretek, közpénzügyi controlling, közbeszerzési ismeretek.

       

Információ:

A képzésekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központjának Ügyfélszolgálati Osztályához az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-1-432-9000, mellék: 20373, 20358, 20366

E-mail: tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu

 


Címkék: Hírek