Közigazgatási szakembereket avattak a Ludovikán

A szombati nap a közigazgatásról szólt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen: oklevélátadó ünnepséget tartott az Államtudományi és Közigazgatási Kar. A Ludovika Egyetemi Campuson a kar alap- és mesterképzésén résztvevő egyetemisták, valamint a Vezető- és Továbbképzési Központ szakirányú továbbképzési szakos hallgatói vehették át a képzésüket igazoló okleveleiket.

A délelőtt a közigazgatás-szervezőkről és a közigazgatási mesterképzésen diplomázott hallgatókról szólt. „Ma azt ünnepeljük, hogy vannak még fiatalok, akik hajlandóak éveket tanulni azért, hogy majd évtizedeken át szolgálják a társadalmat” – mondta Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora is közigazgatási jogászként bevallotta, hogy ez a szakterület néha száraz tud lenni, a közigazgatás néha „csikorgó” gépezetnek látszik. Véleménye szerint ahhoz, hogy olajozottan működjön a rendszer, olyan friss tudásra van szüksége a szakmának, amivel az évek során az NKE felvértezte a hallgatókat. Patyi András rávilágított, hogy azért kiemelten fontos a terület, mivel a közigazgatás a nemzet alapját és tartását adja: „A jól működő közigazgatásnak nemzetépítő, társadalomépítő hatása van.” Végül a rektor köszönetet mondott és elismerését fejezte ki a hallgatóknak, családtagoknak és kollégáknak.

A délelőtti rendezvények során díjakat és elismeréseket adtak át. Dr. György István munkásságát az NKE Aranyérmével díjazta a szenátus, Dr. Tóth Zoltán Józsefről az Egyemért Emlékérem poszthumusz elismeréssel emlékeztek meg, Dr. Koi Gyula Rektori Kitüntető Oklevelet vehetett át, míg Dr. Potje László címzetes egyetemi docensi címet kapott. A kar kari tanácsa Magyary Zoltán-emlékéremmel tüntette ki Dr. Péterfalvi Attilát, a NAIH elnökét, Dr. Imre Miklós vehette át a Lőrincz Lajos-emlékgyűrűt, valamint Dr. Hazafi Zoltánt Pro Publico Bono kitüntetésben részesítették. Hallgatói részről Molnár Zsófia, Zrínyi Anna és Kolostyák Kamilla kapott elismerést. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság hallgatói díját idén Herczeg Zoltán vette át. Az EHÖK szintén a hallgatók munkásságát díjazta, a Pro Juventute Díjat Böszörményi Balázs, az Egyetemi Közösségi Díjat Petrezselyem Nóra, míg az Egyetemi Szakmai Díjat Herczeg Zoltán nyerte el. A hallgatói szavazatok alapján az év tanára az ÁKK-s diákok egyik hagyományosan kedvenc oktatója, Dr. Méhes Tamás lett.

Az oklevélátadó ceremónia után Prof. Dr. Kis Norbert mondott záróbeszédet. A dékán kiemelte, hogy a végzős hallgatók számos változást éltek át a képzésük során, az intézménnyel együtt fejlődtek. Erre példa, hogy tanulmányaikat a „közigazgatás-tudományok fellegvárának” mondott Ménesi úti campuson kezdték meg, azonban diplomájukat már a megújult Ludovikán vehették át. Kitért rá, hogy a búcsú az egyetemi évektől néha fájdalmas lehet. „Ne azért szomorkodjunk mert elmúlt, hanem annak örüljünk, hogy megtörtént” – mondta Kis Norbert. A dékán felhívta a hallgatók figyelmét, hogy későbbi munkásságuk során bízzanak a megszerzett tudásukban, vállaljanak felelősséget, higgyenek önmagukban, sose féljenek és merjék vezetni a közösségüket.

Az ünnepség után Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy mondott pohárköszöntőt. Kifejtette, hogy az aktuális informatikai forradalom hatására a közszolgálatban kezd elveszni az ember, így a szakmának olyan válaszokat kell adni a XXI. század kihívásaira, amelyben fontos szerepe van az emberarcú közigazgatásnak. Véleménye szerint ehhez elengedhetetlen, hogy az állam mint megrendelő tudatos életpályát készítsen elő a jövő szakembereinek, akiket egy generalista képzéssel kell támogatnia az NKE-nek.

A délután során a közigazgatási vezetők vették át  az okleveleiket: 1263 hallgató végzett az NKE szakirányú továbbképzés szakjain. A végzettek között 204 fő megyei  kormányhivatali vezető fejezte be kormányzati tanulmányait, amelyet a törvény kötelezőként ír elő a vezetői beosztáshoz. Ezen felül több száz közigazgatási szakértő kapott felsőfokú oklevelet kiberbiztonsági, fejlesztéspolitikai, antikorrupciós, kommunikáció és önkormányzati szakterületeken. A kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak a közigazgatásban a felsővezetői feladatellátáshoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztését célozza. A képzés eredményes elvégzését 2016-ban az állami tisztviselői törvény tette kötelezővé a területi közigazgatásban dolgozó vezetők számára. Az egyetemi képzést a vezetők munkahelyükön, a digitális tanulás korszerű technológiáit alkalmazva végezhették el. A kormányzati tanulmányok képzést az NKE a fővárosi, megyei kormányhivatalokkal szoros együttműködésben valósította meg uniós forrásból az ÁKK-n.

„Ez egy fontos állomása és fontos építőeleme annak a folyamatnak, amelyben segítjük a magyar kormányzat és a közigazgatás fejlesztését” – mondta Dr. habil. Nyikos Györgyi az oklevélátadón. Az NKE nemzetközi rektorhelyettese beszédében ismertette, hogy a közszolgálati továbbképzési rendszer számos kihívást rejt magában: aktív szakembereknek kell releváns, hasznos és érdekes ismereteket átadni, mindezt úgy, hogy a tisztviselő a munkája mellett is tudjon a tanulmányaira koncentrálni. Nyikos Györgyi bizalmát fejezete ki annak tekintetében, hogy sikerült egy olyan rendszert kiépíteni, amely mind a kormányzatnak, mind az európai uniós követelményeknek megfelel. Rávilágított, hogy az ünnepségnek kettős háttere van: egyrészt a közösség ünnepli az oklevelüket átvevő hallgatókat, másrészt a szakma megemlékezik a közigazgatási felsőoktatás 40 éves jubileumáról. 

„Az NKE évről-évre magyarok újabb nemzedékét állítja a haza szolgálatába” – ismertette Dr. Bíró Attila hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár. Kiemelte, hogy az egyetem hallgatói számára meghatározó erkölcsi vezérfonal a kötelesség, a becsület és a rend. „A Ludovika mindig arra nevelte a hallgatóit, hogy tartsák meg Magyarországot független, szabad és magyar országnak” – tette hozzá. Véleménye szerint a közigazgatás célja, hogy méltóképpen működjön az ezeréves magyar államisághoz, valamint hogy megfeleljen a XXI. század kihívásainak. Bíró Attila hangsúlyozta, hogy a közigazgatási szakembereknek a jog és az alkotmányosság mentén kell dolgozniuk, emellett nyitottnak, együttműködőnek és dinamikusnak kell lenniük. „Önök a mi kinyújtott kezünk” – mondta a tisztviselőknek. A helyettes államtitkár szerint korunk Európájában a rendezettség és a biztonság jelent versenyelőnyt, ezért kell dolgozniuk a végzett hallgatóknak. „Tartsanak ki mindvégig a haza szolgálatában!”

Az ünnepség során Vágóné Gáspár Judit munkáját az Egyetemért Emlékérem kitüntetéssel ismerte el a szenátus, Koltányi Gergely számára Rektori Kitüntető Oklevelet adományozott a rektor, Juhász Lilla Mária Dékáni Dicsérő Oklevélben részesült, továbbá Kovács Ibolya, Dr. Gazsó L. Ferenc és Dr. Révész Balázs címzetes egyetemi docens címet kapott.

A végzett hallgatók nevében Dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal hivatalvezetője mondott köszönőbeszédet.

Végül Kis Norbert szólt az ünnepelt hallgatókhoz. Kifejtette, hogy a közszolgálatot sokszínűség jellemzi, amely komplexitása akár zűrzavarhoz is vezethet. Így a tisztviselőknek egy rendszerszemléletű, komplex és átlátható magyar közszolgálatot kell megteremteniük. Ahogy az egyetem képzésein, úgy a mindennapos munka során is vizsgázniuk kell a szakembereknek: „Célunk, hogy elnyerjük az ügyfelek bizalmát a magyar közigazgatásban.” A dékán hangsúlyozta a tisztviselőknek, hogy közszolgálati vezetőként fontos, hogy a munkásságuk során a környezetükre is pozitív hatást gyakoroljanak, valamint az egyes feladatok mögött meglássák azt a nagy egészet, amit úgy hívnak: magyar közigazgatás. Végül Kis Norbert köszönetet mondott a Miniszterelnökségnek, a Belügyminisztériumnak és a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a támogatásért és a konstruktív együttműködésért, továbbá elismerte a VTKK, valamint a végzett hallgatók kemény munkáját. „Jó kedvet és jó egészséget kívánok további munkájukban, a haza szolgálatában” – zárta gondolatai Kis Norbert.

 

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes