A minőség egyeteme

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem neve egyet kell, hogy jelentsen a minőséggel” - mondta Gulyás Gergely az intézmény központi tanévnyitó ünnepségén. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Ludovika Arénában tartott eseményen kiemelte, hogy mostantól nem lehet kisebb a cél, mint hazai és nemzetközi presztízsű egyetemmé válni.

Gulyás Gergely beszédében köszöntötte a sikeresen felvételt nyert első évfolyamos hallgatókat a kiváló tanulmányi lehetőséget biztosító NKE-n, mely, mint fogalmazott: „önökkel és önök által lehet még több”. Kifejtette, hogy a nemzet szolgálata olyan ügy, amelyre a 21. században lehet és érdemes is feltennie az embernek az életét. Felidézte, amikor az NKE létrehozásáról döntöttek, a magyar állam és a közszolgálat tartalmában, presztízsében és anyagi megbecsültségében is megújításra szorult. Most már viszont az NKE-n a személyi és infrastrukturális feltételek is adottak ahhoz, hogy a hallgatók a különböző szakterületeken jól hasznosítható, versenyképes tudást szerezzenek. „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem célja, hogy a diplomaszerzést követően a legtöbben a lehető legtágabb értelemben vett közszolgálatot válasszák, a jövő közszolgálati elitjét alkossák”- hangsúlyozta. „Az eddig elért eredmények önmagukért beszélnek”- emelte ki. Elkészült a Campus, és vele együtt megújult egy egész városrész. A műemléki részek felújítása nagyvonalú és méltóságteljes. Az új építmények az építész szakma elismerését váltották ki. Az ország legimpozánsabb egyetemi campusát sikerült létrehozni a történelmi Ludovika épületek rekonstrukciójával, a tavaly átadott Oktatási Központtal, a Rendészeti Oktatási Épülettel, az építészeti Nívódíjas Orczy úti Kollégiummal és a nemrég megnyílt Ludovika Arénával. „Az egyetem által elért eredményeket leginkább az mutatja, hogy a felvételi ponthatárok évről-évre emelkednek. Gyulyás Gergely elmondta, hogy 2018-ban 6223 jelentkező 12 566 jelentkezést nyújtott be az egyetemre, és közülük több mint 4400-an első helyen jelölték meg az intézményt. „Ma mindösszesen 1915 egyetemi polgár kezdi meg újonnan tanulmányait”- hangsúlyozta. Köszönetét fejezte ki Patyi Andrásnak, az egyetemet illető el nem feledhető érdemeiért. „Koltay András személye garancia a sikeres jövőre”- mondta az NKE új rektoráról. Elhangzott, hogy ma az egyetemen államtudományi területen tizennégy alap- és tizenhárom mesterképzés, műszaki területen három alapképzés és egy mesterképzés folyik. Idéntől a gazdasági tudományok is önálló képzési területtel rendelkeznek az NKE-n. „Idén olyan új képzések indulnak, mint a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés, az állami légi közlekedési alapképzés vagy a polgári nemzetbiztonsági képzés”- tért ki rá. Mindezek mellett, mint megtudhattuk, folyamatban van olyan új képzések előkészítése is, melyek napjaink jóléte és biztonsága szempontjától is létfontosságúak. Példaként a vízdiplomácia és a kiberbiztonság került említésre. „Az NKE mára kiépült, irigylésre méltó infrastruktúrája, az intézményileg egységes államtudományi képzés, az erre fordítandó kiemelt állami források mind azt üzenik, hogy tanulmányaik során Önök számíthatnak az országra”- fejtette ki. Zárásként hozzátette, elsősorban azért van így, mert utána az ország is számít az NKE-n végzett hallgatókra.

Az egyetem fenntartójaként Gulyás Gergely miniszter adta át Koltay András rektornak a rektori láncot.

Koltay András beszédében a mai napról elmondta, számára is olyan különleges, mint a frissen felvett hallgatóknak. „Velük együtt léptem be az intézménybe, és ahogyan ők, úgy én is sokat fogok dolgozni a következő években az egyetemen, az egyetemért”- fogalmazott. Az NKE rektora John Henry Newman bíboros szavait idézte, aki az egyetemek elsődleges küldetésének a hallgatók bölcsességének növelését tartotta. „A bölcsesség egyszerre öncél és eszköz az egyén környezetének, a társadalmi valóságnak az alakítására”- mondta. Véleménye szerint az NKE-n elsősorban az önálló gondolkodásra és döntéshozatalra képes, a tudományosság szigorú mércéi szerint felkészített, hazáját szolgálni tudó diplomások útra engedése a cél. Magyarország Alaptörvényének X. cikkére hivatkozva arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a tanulás, a tanítás és az egyetem autonómiája lehetővé teszi a newman-i gondolat gyakorlatba való átültetését az alkotmányos jogállam keretei között. Rávilágított, hogy az intézmény szellemi jogelődje, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia kétszáz éves öröksége megalapozta az NKE útját. Hozzátette, az egyetem jelenét a 21. század elvárásai és kihívásai határozzák meg. A jogelődök több évtizedes hagyományaira emlékezve kiemelte, hogy a közigazgatási felsőoktatás alapintézményeként idén ünnepeljük e képzési terület megalapításának 40. évfordulóját. „Ma az egyetem az államszervezet egyik legfontosabb kiszolgálója”- jelentette ki. Összefoglalta, hogy az NKE felel a hazai és nemzetközi közigazgatási tisztségviselők, a rendészeti szervek és a honvédség tisztjeinek, valamint a vízügyi szakemberek képzéséért. „Hivatásunk az, hogy az államérdek támogatásán keresztül járuljunk hozzá az egyéni szabadság és a közjó megóvásához és gyarapításához”- fogalmazott. Úgy látja, egy állami egyetem alkotmányos szempontból világnézetileg semleges, de értékrendjét tekintve nem lehet az. „Önök mind arra készülnek, hogy a magyar állam, a magyar állampolgárok szolgálatába álljanak majd”- szólt a hallgatókhoz. Hozzátette, a gyökereit tisztelő, tudásában elmélyült, emberségében megkérdőjelezhetetlen polgárokat szeretnének képezni e helyen. Meglátása szerint az NKE különlegességét az adja, hogy civilek és egyenruhások élnek, tanulnak, dolgoznak együtt. „Ezért a különféle hivatásrendek hagyományai és szokásrendje áthatja egyetemi életünket”- jegyezte meg. Különleges helyzetben van az NKE, mert a Ludovika Egyetemi Campus hazánk legmodernebb egyetemi campusa. Koltay András beszédében kitért arra is, hogy az NKE képzéseinek nem csak színvonalasnak kell lennie. „Nekünk a külvilág számára is felismerhető sajátos önálló identitással kell rendelkeznünk”- hangsúlyozta. Köszönetét fejezte ki az NKE minden tagjának az intézményalapítás óta eltelt hét évben végzett építő és fejlesztő munkáért. „Elengedhetetlenül fontos az egyetem további épüléséhez mindazok munkája, akik bármilyen minőségükben az NKE közösségéhez tartoznak”- tette hozzá. „Legyen okunk emelt fővel járni, mint az NKE képviselői és építői”- hangzott ünnepi köszöntője záró gondolata.

Az évnyitó keretében Dr. Tóth Zoltán József emlékére posztumusz elismerést adtak át tudományos és oktatói tevékenysége iránti tiszteletből.

A beszédeket követően megtörtént az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele és a szalagfeltűzés. Az eskü szövegét Frankó Dániel, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatója mondta elő a karokat képviselő öt hallgató kíséretében. A tanévnyitó emlékére emlékszalagot kötöttek a kari és az egyetemi zászlókra. A központi tanévnyitó ünnepség befejeztével az első évfolyamos hallgatók teljes jogú egyetemi polgárokká váltak.

 

Koltay András teljes beszéde letölthető innen: rektori tanévnyitó beszéd

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes