460 új hallgató a Vezető- és Továbbképzési Központ szakirányú továbbképzési szakjain

2018 szeptemberében összesen 460 fő nyert felvételt az Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központja által meghirdetett, alap- vagy mesterképzésben szerzett oklevélre épülő alábbi 10 szakirányú továbbképzési szak valamelyikére:

 

  • Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés
  • Elektronikus információbiztonsági vezető
  • Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó
  • Közbeszerzési tanácsadó
  • Közszolgálati információ- és iratmenedzsment
  • Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner
  • Közszolgálati protokoll
  • Média- és közszolgálati kommunikáció
  • Választási igazgatás
  • Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban

 

Ez alkalommal indult először a Közbeszerzési tanácsadó, a Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner, valamint a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban elnevezésű szakirányú továbbképzési szak, amelyek mind tartalmukat (tanterv, vizsgakövetelmények), mind módszertanukat tekintve a legkorszerűbb igényeknek megfelelően kerültek kidolgozásra. A szükséges elméleti ismeretek átadása mellett a gyakorlati készségek elsajátíttatására fókuszálnak, kiemelt hangsúlyt helyeznek az egyéni kompetenciafejlesztésre, és az adott munkakörben leginkább hasznosítható tudást biztosítják azok számára, akik az adott terület szakembereivé szeretnének válni.

 

Az új szakirányú továbbképzési szakok esetében a 3 évvel ezelőtt újonnan bevezetett és kiemelkedően sikeresnek bizonyult oktatási és tanulási módszertan alkalmazása érvényesül: a jelenléti (elmélet, gyakorlat), az e-learning tanórák, valamint az e-szemináriumok szintén az adott szak jellegéhez igazodóan, optimális arányban szerepelnek a tantervben.

 

A képzések erényét jelentik ezenkívül az oktatásba bevont magasan kvalifikált gyakorlati szakemberek, illetve a munkavégzéshez alkalmazkodó időbeosztás is.

 

 


Címkék: Hírek