Gyakori kérdések  - Közigazgatási alapvizsga

Mikor keletkezik közigazgatási alapvizsga kötelezettségem?  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 118.§ (3) bekezdése értelmében a köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszony létesítését követően a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, előadó besoroláshoz két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie.  Az állami tisztviselői tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 3. § (7) bekezdése értelmében az érettségi végzettségű állami tisztviselőre is vonatkozik a közigazgatási alapvizsga letételi kötelezettség.

A nem pályakezdő kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt közigazgatási alapvizsga kötelezettséget a felsőfokú végzettséggel rendelkező tisztviselő (I. besorolási osztály) a kinevezéstől, áthelyezéstől számított egy éven belül, a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselő (II. besorolási osztály) két éven belül köteles teljesíteni. A fogalmazó besorolűsú (II. besorolású) állami tisztviselőnek a közigazgatási alapvizsga kötelezettségét a kinevezésétől számított 2 éven belül kell teljesítenie.

Kik mentesülnek a közigazgatási alapvizsga alól?  

Mentesül a közigazgatási alapvizsga letételi kötelezettség alól az,

˗          aki- jogi, közigazgatási, rendészeti képzési területhez tartozó szakon vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon felsőfokú végzettséget szerzett, vagy [Rendelet 11. § (1) a)]

˗          Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 2012. szeptember 1-jét követően katonai alap- és mesterképzésben szerzett végzettséget; [Rendelet 11. § (1) a)]

˗          2010. május 29. és 2011. szeptember 1. között közigazgatási szakvizsgát tett;

˗          2012. augusztus 16-át követően a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében sikeres záróvizsgát tett; [Rendelet 11. § (2)]

˗          a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) szerint, aki rendészeti alapvizsgával rendelkezik;

˗          az Áttv-ben meghatározott közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget teljesítette. [Kttv. 118. § (3)]

Milyen következményekkel jár, ha nem teljesítem a közigazgatási alapvizsga kötelezettségemet?  

Amennyiben a kormánytisztviselő, köztisztviselő, állami tisztviselő a számára előírt határidőn belül a közigazgatási alapvizsga kötelezettségét nem teljesíti, jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.  

Közszolgálati jogviszony hiányában tehetek-e közigazgatási alapvizsgát?

A jogi szabályozás csak kivételes esetben teszi lehetővé, hogy nem közszolgálati jogviszonyban álló személy alapvizsgát tehessen. Ezek az esetek az alábbiak: 

˗              foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester,

˗              főpolgármester-helyettes,

˗              megyei közgyűlés elnöke és helyettese,

˗              a polgármester és alpolgármester

˗              a helyi önkormányzati képviselő és a kisebbségi helyi önkormányzati képviselő

˗              a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos állományú katonai jogviszonyban állók 

˗              rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 128. alcíme alá tartozó szervezetek hivatásos állományú tagjai.

Hol tehetek közigazgatási alapvizsgát?

A központi közigazgatási, valamint a Kttv. 2. § bekezdése szerinti szerveknél alkalmazott vizsgázó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél (a továbbiakban: NKE), egyéb esetben a munkáltató székhelye, illetve működési területe szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál tesz vizsgát. A kormányhivatalok elérhetőségeit a „Területi vizsgaszervezés” menüpontban találhatják.

Hogyan jelentkezhetek a közigazgatási alapvizsgára, illetve a felkészítő konzultációra?

A vizsgára és a felkészítő konzultációra kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elektronikus jelentkezés a Probono rendszerben történik. A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező regisztráljon a Probono rendszerben. Bővebb információt a bal oldali menüsor „Jelentkezés” menüpont alatt talál.

Milyen segítséget kapok a közigazgatási alapvizsgára történő felkészüléshez?  

A vizsgára való felkészülés történhet önállóan, továbbá a vizsgaszervezők felkészítő konzultációkat szerveznek a tananyag feldolgozásának elősegítése érdekében. A konzultációk időpontjait a vizsgaszervezők hirdetik meg.

Van-e mentesség valamelyik tananyagrész alól?

A közigazgatási alapvizsga egyes tananyagrészei alól nem lehet mentességet kérni. A mentesülés esetei a „Kik mentesülnek a közigazgatási alapvizsga alól?” pont alatt találhatóak.

Köteles-e a munkáltató a vizsgára való felkészüléshez tanulmányi szabadságot biztosítani?  

Ha a munkáltató hozzájárult a felkészítő konzultáción való részvételhez, az esetben a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól, aki erre az időre illetményére jogosult.  Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamával megegyező időtartamban mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól.  A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző, általa előzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A vizsgázó a mentesítés idejére illetményére jogosult.  

Ki fizeti az alapvizsga költségeit?  

A közigazgatási alapvizsga díja (38.650,-Ft/fő) a munkáltatót terheli. Az ismétlővizsga díja (3865,-Ft/fő/alkalom) a munkáltatót terheli, aki – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.  

Hányszor ismételhetem meg az eredménytelen vizsgámat?  

Az eredménytelen vizsga a közigazgatási alapvizsga letételének határidejéig korlátlan számban megismételhető.  

Mit tegyek, ha nem megfelelő a felkészítő vagy a vizsga időpontja? 

A munkáltatónak kell jelezni a problémát, aki ezt a vizsgaszervezőnek továbbítja.  A vizsgaidőpont a vizsgázó kérelmére az alábbiak szerint módosítható:  A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a vizsgáját. A vizsgahalasztás bejelentését a munkáltató küldi meg a vizsgaszervező részére.  A vizsga elhalasztása esetén halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a közigazgatási alapvizsga díjának 10 %-ával. A halasztási díj a munkáltatót terheli, aki – döntésétől függően – átháríthatja azt a vizsgázóra.  A vizsgázó első alkalommal díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, abban az esetben, ha a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. Ezt mindenképpen igazolni kell.

Hány napos a közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáció?

A közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáció 3 napos (3x8x45 perc).

Van ebédszünet a konzultációs napokon?

Igen, minden konzultációs napon 30 perc ebédszünet áll rendelkezésre.

Ki fizeti az ismétlővizsga költségét, ha megbuktam?  

Az ismétlővizsga díja az illetményalap 10%-a, melyet a munkáltató térít meg a vizsgaszervező számára. Az ismétlővizsga díját a munkáltató - döntésétől függően - átháríthatja a vizsgázóra.  

 

Hogyan zajlik a közigazgatási alapvizsga?  

A közigazgatási alapvizsga A közigazgatási alapvizsga írásbeli (on-line teszt), melynek során a vizsgázónak egy, a számítógép által véletlenszerűen kiválasztott, 50 kérdésből álló feladatsort kell megoldania és legalább 26 pontot elérnie az eredményességhez.

 

Mennyi idő áll rendelkezésemre a vizsga megoldására?  

45 perc áll rendelkezésére a vizsgázónak a vizsgatesztsor megoldására.

 

Mi a teendő, ha nem sikerült a közigazgatási alapvizsgám?

Sikertelen vizsga esetén a munkáltatónál kijelölt képzési referens segítségét kell kérni az új vizsgajelentkezéshez. Új vizsgaidőpontra leghamarabb a vizsgát követő napon lehet jelentkezni, miután a képzési referens a vizsgázónak a vizsgát újra betervezte.

Hogyan kapom meg a bizonyítványomat?

A vizsgázók a Probono Személyes oldalam/Képzéseim almenüpontjában az aktuális közigazgatási alapvizsga képzés és vizsgajelentkezési információkon túl, a közigazgatási alapvizsga eredményes teljesítését követően elérhetik, illetve letölthetik a bizonyítványukat is.

Figyelem! A bizonyítvány a sikeres vizsgát követő munkanapon lesz elérhető.

Hogyan tudok közigazgatási alapvizsga felkészítőre jelentkezni?

A felkészítőre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elektronikus jelentkezés a Probono rendszerben történik. Bővebb információt a bal oldali menüsor „Jelentkezés” menüpont alatt talál.

 

Kötelező a részvétel közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáción?

Amennyiben érvényes jelentkezése van egy adott közigazgatási alapvizsga felkészítőre, úgy az oktatási napokon való megjelenés kötelező. A felkészítő konzultáció három napos (8 tanóra/nap). A munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól.

Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamával megegyező időtartamban, azaz három munkanapban, mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól. A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni.