Közigazgatási szakvizsga

A közigazgatási szakvizsga célja, hogy a felsőfokú végzettségű köztisztviselők olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában a közigazgatási szervek széles körében alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes - a közigazgatás céljaival összhangban álló, a közigazgatás eszközrendszerét hatékonyan felhasználó - előkészítésére, illetve meghozatalára.

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet rendelkezik a jelentkezés módjáról és idejéről, a vizsga menetéről, a vizsga díjáról, a vizsgabizottság tagjainak feladat- és hatásköréről, valamint egyéb részletszabályokról.

 

2018. november 1-jétől módosul a közigazgatási szakvizsga követelményrendszere

2018. nyarán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) elvégezte a közigazgatási szakvizsga tananyagainak hatályosítását. A hatályosítás következtében módosulnak a „Kül- és biztonságpolitikai ágazat” c. választott tárgy vizsgakövetelményei. A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által jóváhagyott követelményrendszert 2018. november 1-jétől kell alkalmazni a közigazgatási szakvizsgákon.

A módosított, egységes szerkezetbe foglalt követelményrendszer a Hivatalos Értesítő 2018. évi 57. számában jelent meg.

A hatályos követelményrendszer, valamint az ezen alapuló tananyag, a felkészülést segítő diasor, az oktatási tematika, valamint az írásbeli és a szóbeli vizsgakérdések közzétételre kerültek az NKE ÁKK VTKK honlapján, melyet az alábbi linkre kattintva érhet el: