Díjfizetés

A felkészítő tanfolyam és vizsga költségének finanszírozása

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a felkészítő tanfolyam és a vizsga díját a munkáltató fizeti meg az NKE részére a továbbképzési hozzájárulás keretében, a továbbképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint.

Amennyiben a vizsgázó magánszemélyként jelentkezik, azaz „egyéni vizsgázó”, és saját maga finanszírozza a felkészítő tanfolyam és a vizsga díját, úgy a költségeket az NKE Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetnie. Az átutalás során a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a képzésen résztvevő nevét és a képzés dátumát valamint a „tük képzés” megjelölést. A számla a díjfizetést követően kerül kiállításra és megküldésre a megadott számlázási címre. 

Számlaszám: MÁK 10023002-00318259-00000000


A titkos ügykezelői képzés költsége

A képzés költsége: 29.300 Ft, amely tartalmazza a két napos felkészítő tanfolyamon való részvétel lehetőségét, valamint a vizsga díját.


Ismétlővizsga, javítóvizsga, halasztás díja

Az ismétlővizsga díja 5.800 Ft, amelyet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a vizsgázó munkáltatója térít meg az NKE számára. Az ismétlővizsga díját a munkáltató – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.

Amennyiben a résztvevő magánszemélyként jelentkezik (egyéni vizsgázó), és saját maga finanszírozza a felkészítő tanfolyam és a vizsga díját, úgy az ismétlővizsga költségét is saját maga viseli.

A vizsga elhalasztása esetén halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja 5.800 Ft. A halasztási díjat a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a vizsgázó munkáltatója térít meg az NKE számára. A halasztás díját a munkáltató – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.

A javítóvizsga díja 5.800 Ft, amelyet a javítóvizsgára jelentkező vizsgázó visel.

Az ismétlővizsga, a javítóvizsga és a halasztás díját az NKE Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetnie. Az átutalás során a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a képzésen résztvevő nevét és a képzés dátumát valamint a „tük képzés ismétlővizsga vagy vizsgahalasztás” megjelölést.