Gyakori kérdések - Titkos ügykezelői képzés

Ki lehet titkos ügykezelő?

Titkos ügykezelő az lehet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel, személyi biztonsági tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkezik, aláírta a titoktartási nyilatkozatot, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló Korm. rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából sikeres vizsgát tett, továbbá erre a feladatra a munkáltatói jogkört gyakorló vezető írásban kinevezi.

Ki tehet titkos ügykezelői vizsgát?

Titkos ügykezelői vizsgát bármely magánszemély tehet, aki a felkészítő tanfolyamon részt vett, és akinek minimum középfokú iskolai végzettsége van. (A jelentkezés független a munkáltatótól – így az is részt vehet a képzésen aki pl. munkanélküli.)

Van-e határidő a vizsga letételére?

A felkészítő oktatás és a vizsga között egy évnél hosszabb idő nem telhet el, ellenkező esetben a felkészítőn való részvételt meg kell ismételni.

Hol tehetek titkos ügykezelői alapvizsgát?

A Titkos ügykezelői vizsgát a NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ által kijelölt budapesti helyszínen lehet tenni.

Hogyan tudok a képzésre jelentkezni?

A Titkos ügykezelői képzésre és vizsgára kizárólag elektronikus úton, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által üzemeltetett Probono portálon keresztül lehet jelentkezni.

Hol találok technikai útmutatót a jelentkezéshez

A jelentkezés elősegítéséhez kapcsolódó útmutatót a bal oldali menüsorban a Jelentkezés link alatt található.

Ki viseli a titkos ügykezelői alapvizsga költségeit?

köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők esetében képzés és vizsga díja a közszolgálati továbbképzési hozzájárulás (továbbképzési normatíva) keretében kerül megfizetésre. (Az ismétlővizsga és vizsgahalasztás díja 5.800,-Ft/fő/alkalom nem a továbbképzési normatívából kerül levonásra, hanem a munkáltató részére kerül kiszámlázásra.)

Gazdálkodó szervezetek, egyéni jelentkezők valamint azon tisztviselők esetében, akikre nem terjed ki a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethatálya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számlát állít ki a képzés díjáról. (A képzés díja 29.300,-Ft/fő, amely magában foglalja a felkészítő konzultáció díját, valamint a vizsga díját.) Az ismétlővizsga és/vagy a halasztott vizsga díja (5.800,-Ft/fő/alkalom szintén a munkáltató számára kerül kiszámlázásra.)

Amennyiben a képzést gazdálkodó szervezet, vagy a jelentkező saját maga finanszírozza, úgy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámla számra utalással tudja a képzés és vizsgadíjat befizetni. Bankszámlaszám: 10023002-00318259. (Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni nevét, lakcímét, adóazonosító számát és a „TÜK képzés” megjelölést, valamint a csoportszámot.)

Mikor kell a képzési díjat kifizetni?

Ha a képzést a jelentkező munkáltatója vagy a jelentkező saját maga finanszírozza, úgy a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kiállított számla alapján kell befizetni. Számlaszám:10023002-00318259-00000000.

A köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők esetében képzés és vizsga díja a közszolgálati továbbképzési hozzájárulás (továbbképzési normatíva) keretében kerül megfizetésre.

Milyen részei vannak a Titkos ügykezelői vizsgának?

A Titkos ügykezelői vizsga három vizsgarészből áll. Az írásbeli, szóbeli valamint a gyakorlati vizsga egy napon történik. Az írásbeli vizsgarész egy tesztjellegű feladatsor teljesítéséből áll. Az írásbeli vizsgafeladat kidolgozásához 45 perc áll rendelkezésre. A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a jelölt 1-1 tételt húz. A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a vizsgázó felkészüléshez legalább 10-10 percet kell biztosítani.

A bizonyítvány minősítését a három vizsgarész osztályzatának számtani átlaga adja meg olyan módon, hogy a gyakorlati vizsgarészre adott érdemjegy – a vizsga gyakorlatra orientáltságából következően - duplán kerül számításra.

Ha bármelyik vizsgarész minősítése eredménytelen, akkor nem kerülhet sor átlagolásra, az adott vizsgarészből a vizsgát meg kell ismételni.

Eredménytelen vizsgát hányszor lehet ismételni?

Eredménytelen vizsga korlátlan számban ismételhető, de a felkészítő oktatás és a vizsgák között egy évnél hosszabb idő nem telhet el, ellenkező esetben a felkészítőn való részvételt meg kell ismételni.