Jelentkezés - Titkos ügykezelői képzés

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

A Titkos ügykezelői képzésre és vizsgára történő jelentkezés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) által működtetett központi oktatás-informatikai felületen (Probono rendszer) valósul meg. 

A felület használatához a Google Chrome böngészőt ajánljuk!

A képzési és vizsganapok a Probono elektronikus portálon kerültek meghirdetésre, az időpontok és helyszínek tekintetében kérjük, tájékozódjon az elektronikus felületen.

A képzési és vizsgaidőpontokra történő jelentkezés folyamata

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a jelentkezést megelőzően a vizsgázó munkáltatója gondoskodik a titkos ügykezelői képzési programnak a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervébe való felvételéről. Ha a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervében a program nem szerepel, akkor a jelentkezésre nem kerülhet sor.

A titkos ügykezelői képzési programra magánszemély is jelentkezhet, amennyiben legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és vállalja a költségek (felkészítő tanfolyam és vizsgadíj) megtérítését. Magánszemély jelentkezése esetén a Probono rendszerben „egyéni vizsgázói szerepet” kell igényelni és ki kell tölteni a számlázási adatokat. Magánszemély jelentkezése előzetes regisztrációhoz kötött.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a képzésen történő részvétel KÖTELEZŐ, amely feltétele a vizsgára bocsátásnak.

Közszolgálati tisztviselők esetében:

A közszolgálati tisztviselők esetében a titkos ügykezelői vizsgára történő felkészítő tanfolyam és vizsga, mint szakmai továbbképzési program - a köztisztviselők, kormánytisztviselők egyéni éves továbbképzési tervben szerepeltethető program, sikeres teljesítéséért tanulmányi pont szerezhető.

A képzés jelentkezés folyamatáról ITT olvashatja a részletes leírást. 

A titkos ügykezelői vizsgára történő jelentkezés „A titkos ügykezelői felkészítő tanfolyam" c. program egyéni továbbképzési tervbe történő felvételével és a felkészítő időpontra és vizsgaidőpontra történő jelentkeztetéssel történik.

A jelentkezés folyamatának rövid ismertetése tisztviselők esetében 

1.      A jelentkeztetni kívánt tisztviselő képzési tervébe fel kell venni a titkos ügykezelői képzést

2.      A titkos ügykezelői képzés képzési tervbe történő felvételét követően a képzési referens jelentkeztetheti a tisztviselőt a képzésre („Képzések megvalósítása” menüpont „Képzésre jelentkeztetés” almenüpont segítségével) vagy a tisztviselő a Probono felületre történő bejelentkezést követően önállóan is jelentkezhet a képzésre (a „képzések megvalósítása” menüpont „Képzésre jelentkezés” almenüpont segítségével).

A képzésre történő jelentkezéssel egyúttal a vizsga időpontra is megtörténik a jelentkezés! Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezéskor, hogy a képzés és vizsgapárok egymástól nem választhatók el, azaz egy képzési időponthoz egy fix vizsgaidőpont tartozik.

Pótvizsga és halasztás esetében a titkos ügykezelői képzést újra fel kell venni a tisztviselő képzési tervébe. Erre a sikertelen vizsgát követő naptól van lehetőség. Az ismételt vizsgajelentkezés estében is egy időpontot kell választani (egy képzés-vizsgaidőpont párt) azonban a rendszer figyelembe veszi a képzésen való korábbi részvételt, így csak a vizsgaidőpontra történik meg a jelentkezés.

Gazdálkodó szervezetek munkatársai „egyéni vizsgázók” (Közszolgálati tisztviselőkről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján éves tervkészítésre nem kötelezett szervek vizsgázói):

Titkos ügykezelői vizsgát nem csak közszolgálati tisztviselők, hanem közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban állók, továbbá  minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezeteknél alkalmazott munkavállalók is tehetnek.  A jelentkezés folyamatát útmutató tartalmazza, amely ITT elérhető.

A jelentkezés folyamatának rövid ismertetése egyéni vizsgázók esetében

1.      Amennyiben nem rendelkezik regisztrációval a Probono rendszerben, akkor a képzés és vizsgára történő jelentkezéshez regisztráció szükséges. A regisztráció során pontosan meg kell adni a jelentkező személyes adatait, valamint pontosan ki kell tölteni a számlázási adatok részt, illetőleg egyéni vizsgázói szerepet kell beállítani.

2.      A Probono felüeltre történő belépést követően a „Képzések megvalósítása” menüpont „Egyéni képzés jelentkezés” almenüpontra kell kattintani a jelentkezéshez.

A képzésre történő jelentkezéssel egyúttal a vizsga időpontra is megtörténik a jelentkezés! Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezéskor, hogy a képzés és vizsgapárok egymástól nem választhatók el, azaz egy képzési időponthoz egy fix vizsgaidőpont tartozik.

Pótvizsga és halasztás esetében a vizsgaeseményre ismételten jelentkezni kell a felületen. Erre a sikertelen vizsgát követő naptól van lehetőség. Az ismételt vizsgajelentkezés esetében is egy időpontot kell választani (egy képzés-vizsgaidőpont párt) azonban a rendszer figyelembe veszi a képzésen való korábbi részvételt, így csak a vizsgaidőpontra történik meg a jelentkezés. 

Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezéskor, hogy a képzési időponthoz meghatározott vizsgaidőpont párosul, amelyek egymástól nem választhatók el.