Ügykezelői alapvizsga

Az ügykezelőnek a közszolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie, aminek elmulasztása közszolgálati jogviszonyának megszűnéséhez vezet. Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie annak, aki közgazdasági szakközépiskola igazgatás-ügyvitel szakán szerzett képesítéssel, illetve közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezik.

Az ügykezelői alapvizsgára kötelezett a vizsgára való jelentkezés menetéről, a felkészüléshez szükséges tananyagokról, követelményrendszerről, vizsgaidőpontokról és gyakran ismételt kérdésekről az alábbiakban tájékozódhat. 

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a vizsgára jelentkezés módjáról és idejéről, a vizsga menetéről, a vizsga díjáról, a vizsgabizottság tagjainak feladat- és hatásköréről, valamint egyéb részletszabályokról.