Tananyag és követelményrendszer

Tisztelt Vizsgázók!


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központja nagy gondot fordít arra, hogy feladatainak teljesítése során, a vizsgázói igényeket figyelembe véve megfelelő szolgáltatást nyújtson. Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, azt az Ugykezeloialapvizsga@uni-nke.hu címre várjuk.

Az ügykezelői alapvizsga tananyaga

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.
A fentiek alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja – a jogszabályi környezet változására, kiemelten a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben foglaltakra tekintettel – 2019. év elején elvégezte a tananyagok és az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az oktatási tematika, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdések és megoldásaik aktualizálását.

Ügykezelői alapvizsga

1. fejezet: A közigazgatás felépítése és működése
2. fejezet: A közszolgálati tisztviselők jogviszonya

A hatályosítást tartalmazó tananyag Tájékoztató Füzet formájában az eredeti tananyag mellett került közzétételre.

A 2019. március 15-től kezdődő vizsgákra történő felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) már az új vizsgakövetelmény-rendszerek és a hatályosított tananyagok alapján történik.


Az Ügykezelői alapvizsga tananyagát ide kattintva töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga tananyaga 2018 (2018.08.28-tól)
Tájékoztató a tananyagot érintő változásokról 2019. 

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszere

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, amely tartalmazza az ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsorát, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium fogadja el. A szóbeli tételsort és a követelményrendszert az alábbi elérhetőségekről töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsora (PDF)
Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszere 2019. (Hatályos: 2019.03.15-től.) (PDF)


Az ügykezelői alapvizsga tananyag egyes fejezeteit feldolgozó diasorok

I. FEJEZET: A közigazgatás felépítése és működése  
II. FEJEZET: A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony 
III. FEJEZET: A közigazgatási hatósági eljárás szabályai
IV. FEJEZET: A közigazgatás informatikai támogatása
V. FEJEZET: Ügyvitel, ügykezelés
VI. FEJEZET: Adatvédelmi ismeretek


Az ügykezelői alapvizsga felkészítő kurzus tematikája

Ügykezelői alapvizsga tematika (2017)