Tananyag és követelményrendszer - Ügykezelői alapvizsga

Tisztelt Vizsgázók!

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központja nagy gondot fordít arra, hogy feladatainak teljesítése során, a vizsgázói igényeket figyelembe véve megfelelő szolgáltatást nyújtson. Amennyiben a szolgálatásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, azt az Ugykezeloialapvizsga@vtki.uni-nke.hu címre várjuk.

Az ügykezelői alapvizsga tananyaga

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja minden év nyarán elvégzi az ügykezelői alapvizsga tananyag és az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az oktatási tematika, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdések és megoldásaik aktualizálását.

A hatályosítást tartalmazó Tájékoztató Füzet 2018. augusztus 22-ig kerül közzétételre, mely az „Ügykezelői alapvizsga Negyedik, hatályosított kiadás, 2017.” c. kiadvánnyal együtt, annak kiegészítéseként használandó.

A hatályosított tananyagot már tartalmazó tankönyv 2018. szeptember 1-ig kerül közzétételre.

A 2018. szeptember 1-je után kezdődő vizsgaidőszakokra történő felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

 

Az Ügykezelői alapvizsga tananyagát ide kattintva töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga tananyaga 2018 (2018.08.28-tól)

 

Tájékoztató a tananyagot érintő változásokról (2018.08.22-től)

 

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszere

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, amely tartalmazza az ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsorát, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium fogadja el. A szóbeli tételsort és a követelményrendszert az alábbi elérhetőségekről töltheti le:


Ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsora (PDF)

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszere 2017 (Hatályos: 2017.09.15-től.) (PDF)

Az ügykezelői alapvizsga tananyag egyes fejezeteit feldolgozó diasorok

I. FEJEZET: A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
II. FEJEZET: A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI ÉS A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY
III. FEJEZET: A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
IV. FEJEZET: A KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA
V. FEJEZET: ÜGYVITEL, ÜGYKEZELÉS
VI. FEJEZET: ADATVÉDELMI ISMERETEK

Az ügykezelői alapvizsga felkészítő kurzus tematikája

Ügykezelői alapvizsga tematika (2017)