Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett 2018. évi ügykezelői alapvizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsgák időpontjairól

Felhívjuk figyelmüket, hogy a központi államigazgatási szerveknél alkalmazott vizsgázó az NKE-nél, a többi közigazgatási szervnél alkalmazott vizsgázó a közigazgatási szerv székhelye, illetőleg működési területe szerint illetékes vizsgaszervezőnél (az illetékes kormányhivatalnál) működő bizottság előtt tesz ügykezelői alapvizsgát. Az itt feltüntetett időpontok ezért csak a központi közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselők/kormánytisztviselők számára szervezett ügykezelői alapvizsgára vonatkoznak.

A fővárosi és megyei  kormányhivataloknál szervezett vizsgák időpontjairól az illetékes hivatalok Jogi és Koordinációs Főosztályai tudnak tájékoztatást nyújtani. A főosztályok elérhetőségeit a baloldali menüsorban a „Területi vizsgaszervezés” menüpont alatt találják.

 

 

Az ügykezelői alapvizsga esetében a 2018. II. félévi vizsgaidőszakok az alábbiak szerint alakulnak:

 

Vizsgaidőszak megnevezése

Jelentkezési határidő

Felkészítő tanfolyam időpontja

Vizsga időpontja

2018. szeptember

2018.08.29

2018.09.05-06.

2018.09.26

2018. október

2018.10.03

2018.10.10-11.

2018.10.30

2018. november

2018.10.26

2018.11.06-07.

2018.11.28