Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett 2019. évi ügykezelői alapvizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsgák időpontjairól

Felhívjuk figyelmüket, hogy a központi államigazgatási szerveknél alkalmazott vizsgázó az NKE-nél, a többi közigazgatási szervnél alkalmazott vizsgázó a közigazgatási szerv székhelye, illetőleg működési területe szerint illetékes vizsgaszervezőnél (az illetékes kormányhivatalnál) működő bizottság előtt tesz ügykezelői alapvizsgát. Az itt feltüntetett időpontok ezért csak a központi közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselők/kormánytisztviselők számára szervezett ügykezelői alapvizsgára vonatkoznak.

A fővárosi és megyei  kormányhivataloknál szervezett vizsgák időpontjairól az illetékes hivatalok Jogi és Koordinációs Főosztályai tudnak tájékoztatást nyújtani. A főosztályok elérhetőségeit a baloldali menüsorban a „Területi vizsgaszervezés” menüpont alatt találják.

 

Az ügykezelői alapvizsga esetében a 2019. I. félévi vizsgaidőszakok az alábbiak szerint alakulnak:

Vizsgaidőszak megnevezése

Jelentkezési határidő

Felkészítő tanfolyam időpontja

Vizsga időpontja

2019. február

2019. január 29.

2019. február 5-6.

2019.február 27.

2019. április

2019. március 26.

2019. április 2-3.

2019. április 25.

2019. május

2019. április 29.

2019. május 7-8.

2019. május 29.