Oktatók, trénerek, tutorok részére

Minősített továbbképzések megvalósításában érintetteknek

 

A közszolgálati továbbképzési rendszerben a minősített továbbképzések megvalósításába - a 273/2012. (IX. 28.) Kormányrendelet 6/A §-ában foglaltaknak megfelelően, valamint a 321/2016. (X. 27.) 2.§-ával megegyezően – csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központja (továbbiakban NKE ÁKK VTKK) által felkészített és a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium jóváhagyása által névjegyzékbe került oktatók, tutorok és trénerek vonhatók be.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésb) pontja értelmében a névjegyzéken lévőknek csak azon adatai szerepelhetnek, amelyek kezeléséhez az érintett hozzájárult.

Az NKE ÁKK VTKK az oktatói/tutori/tréneri pályázat során illetve a Probono felületen megadott személyes adatokat célhoz kötötten, a képzések megszervezése során az oktatók kiválasztásához és felkéréséhez használja.

Az adtok kezeléséhez a névjegyzéken szereplő személy a pályázat során Nyilatkozat formájában hozzájárul, egyben vállalja, hogy az adataiban történő változásokról haladéktalanul értesíti az NKE ÁKK VTKK munkatársait a nevjegyzek@uni-nke.hu címre írt levélben.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy az oktatói, tréneri és tutori pályázat a regisztrációt követően az alábbi linken érhető el az „Pályázatok” menüpont alatt: 
https://probono.uni-nke.hu/nyitolap