Továbbképzésben résztvevőknek

Jogszabályi háttér


A közszolgálati továbbképzés rendszerét leíró jogszabályok, illetve közjogi szervezet-szabályozó eszközök az alábbiak:

A továbbképzési rendszer legfontosabb tudnivalói


A közszolgálati tisztviselők a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettségüket a továbbképzési programjegyzéken szereplő képzésekkel teljesíthetik.

A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. A felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesíteni. A továbbképzési időszak 4 év, az első továbbképzési időszak 2014. január 1. és 2017. december 31. között zajlott.

A kormánytisztviselő, köztisztviselő a munkáltató egyetértésével és támogatásával a minimálisan előírtnál több pontot is teljesíthet a továbbképzési időszakban. A továbbképzési időszakra a kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt pontértéken felül megszerzett tanulmányi pontokból maximum 32 pont számítható be a következő továbbképzési időszakban előírt tanulmányi pontok javára, feltéve, ha a tanulmányi többletpontok megszerzése a továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt.

A továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe - legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-áig - beszámíthatóak a kormánytisztviselő, köztisztviselő által teljesített belső továbbképzési programok.

A kormánytisztviselő, köztisztviselő a továbbképzési időszak egyes éveiben köteles megszerezni a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a továbbképzési időszak harmadik évének végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 75%-át elérje.

A továbbképzési kötelezettség az alapvizsga letételét követő napon (vagy az alapvizsga alóli mentesség esetében a próbaidő lejártát követően) kezdődik, és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőzően 5 évvel szűnik meg. A kötelező részmunkaidőben foglalkoztatottak továbbképzési időszakát és az általuk teljesítendő tanulmányi pontok számát arányosan kell megállapítani.
 

A továbbképzési programoknak két típusa van:
 
  • Közszolgálati továbbképzés: általános közigazgatási, vezetői, valamint szakmai ismereteket nyújtó képzés, amelynek fejlesztéséről és megvalósításáról kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik. A közszolgálati továbbképzéseknek – tartalmuk alapján – 3 típusa van:
    • általános közigazgatási ismereteket nyújtó képzési programok,
    • közigazgatási vezetőknek szóló vezetőképzési programok,
    • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladatkörébe tartozó szakmai képzési programok (hivatásetikai és integritás tárgyú képzési programok, információbiztonsági képzések, stb.).
  • Belső továbbképzés: közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít.

A minősített továbbképzési programok programjegyzékre kerüléséről a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium dönt. Az egyszerűsített eljárással nyilvántartásba vett programokról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dönt.

Az e-learning típusú közszolgálati továbbképzési programokat (a szorgalmi időszak során, tárgyév március 18-tól december 20-ig) a ProBono oldalon (https://probono.uni-nke.hu) keresztül lehet elérni és teljesíteni. Szintén innen tölthető le a képzés sikeres teljesítését követően az elektronikusan aláírt tanúsítvány.

A képzések teljesítésének feltétele, hogy a képzés szerepeljen a tisztviselő éves képzési tervében. A Probono-rendszerben regisztrált tisztviselő a Probono elektronikus felületén keresztül tud jelentkezni a képzési tervében szereplő képzés meghirdetett eseményére. Amennyiben a képzések teljesítésével, a képzési programokkal kapcsolatban bármilyen tartalmi kérdés, észrevétel merül fel, kérem, forduljanak bizalommal a Vezető- és Továbbképzési Központ ügyfélszolgálati munkatársaihoz a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu központi e-mail címen, illetve a 06 (1) 432-9030-as telefonszámon (1-es gomb).