Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium

1. Az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: ÁTTK) feladataira, tagjaira vonatkozó szabályokat meghatározó jogszabály:

Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet


2. Az ÁTTK a  minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állami tisztviselői továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező testülete.


3. Az ÁTTK feladatai:

Az ÁTTK az állami tisztviselői továbbképzés vonatkozásában:

a)   meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket és dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről, vagy törléséről,
b)   meghatározza az Áttv. 5. § (6) bekezdése, 11. § (6) bekezdése, valamint 14. § (3) bekezdése szerinti szakképzettségekkel és fokozatokkal egyenértékűnek minősülő szakképzettségeket és fokozatokat,
c)   véleményezi a megvalósított továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, az NKE által elkészített jelentést,
d)   dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe való felvételről, illetve a névjegyzékből való törlésről,
e)   dönt az állami tisztviselői továbbképzési programok oktatói névjegyzékébe való felvételről, illetve a névjegyzékről való törlésről,
f)    a miniszter, az ágazati irányítást, illetve felügyeletet ellátó intézmények, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által meghatározott képzési igények alapján képzésfejlesztési feladatot határoz meg  az NKE számára,
g)   véleményezi az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát,
h)   dönt a belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben benyújtott panaszról.


4.  Az ÁTTK Titkársága

Az ÁTTK feladatainak ellátását az ÁTTK Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) segíti.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás 2. függelék 31.1.4. m) pontja értelmében az ÁTTK titkársági feladatait a Miniszterelnökség Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztálya látja el.  A Titkárság feladatait az NKE bevonásával látja el.


5.  Az ÁTTK tagjai
 

Név Beosztás Szervezet
Dr. Koltay András 
(a testület elnöke)
rektor Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Kis Norbert
(a testület elnökhelyettese)
dékán Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Dr. Kiss György akadémikus Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője
Palich Etelka elnök Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 
Dr. Szeiler Orsolya koordinátor Igazságügyi Minisztérium,
Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet 
Dr. Ugodi Andrea alelnök
hivatalvezető
Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar, 
Szekszárdi Járási hivatal
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Takács Szabolcs kormánymegbízott Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Dr. Gaál Szabolcs Barna  elnök  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Tavaszi Zsolt  elnökhelyettes Magyar Államkincstár