Képzéstípusok

Az NKE által nyújtott közszolgálati továbbképzési programok témájuk szerint általános közigazgatási, szakmai, továbbá vezetői ismeretek megszerzésére irányuló képzések.

A képzési formák típusai szerint

  • e-learning,
  • jelenléti és
  • blended learning

típusú képzéseket különböztetünk meg, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.
 

Az e-learning típusú képzések


Az NKE közszolgálati továbbképzési programkínálatának jelentős részét az e-learning típusú képzések adják.

Az e-learning képzések tekintetében 2016-tól új módszertani megközelítésre tértünk át, amelynek eredményeképpen a képzések nem a tételes tárgyi ismeretek mechanikus átadására, hanem a résztvevők hatékony egyéni fejlesztésére koncentrálnak, miközben a kreatív tanulás élményét nyújtják. Az új módszertanok alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy az elkészült tananyag célzottan fejlessze mind a résztvevők tanulási képességeit és a személyes kompetenciáik helyes önértékelését, mind pedig problémamegoldó-készségüket.

A módszertani megújítás legnagyobb mértékben a továbbképzési programok két elemét érintette:

  • az oktatási tartalmak elméleti komponensét képező e-tananyagokat, és
  • az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét fejlesztő e-learning gyakorlati programelemeket.

Az új e-learning tananyagok fő típusai: video-prezentációs e-tananyag, komplex e-tananyag, oktatófilm.

Az új fejlesztésű e-learning képzések nagy része gyakorlati programelemmel egészült ki, ezáltal fejlesztve a tisztviselők szakmai kompetenciáit, és problémafelismerő, problémamegoldó képességüket is. A gyakorlati e-learning programelem esettanulmány, illetve átfogó kérdés feldolgozását jelenti tutorálással, vagy önálló interaktív feladatmegoldást tutori közreműködés nélkül.

Tutorálás

A tutorálás olyan egyéni vagy csoportos formában igénybe vehető tanulástámogatási szolgáltatási forma, amely tutori közreműködéssel a digitális környezetben való tananyag-feldolgozást és megértést segíti, a tanulás során lehetővé teszi az azonnali reagálásokat és visszacsatolásokat, valamint az elsajátított ismeretek közvetlen ellenőrzését.

A tutorálási időszakban a tutor folyamatos szakmai támogatást biztosít a tanuló számára, így a tanuló a tutor közvetlen segítségével választ kaphat valamennyi, a tanulás közben felmerülő kérdésére.

A tutorálás lehet egyéni vagy csoportos.

  • Egyéni tutorálás során esettanulmány feldolgozása történik.  A virtuális tanulócsoport tagjai nem látják egymás megoldásait, felvetéseit, a tanuló csak a tutorral kommunikál.
  • Csoportos tutorálás esetén a csoport munkafelülete az üzenőfal, amelyet mind a tutor, mind a csoport tagjai elérnek. Oda üzeneteket, hozzászólásokat írhatnak, ezzel biztosítva a közösségi tanulás lehetőségét. A csoportos tutorálás során a tanulók az e-learning tananyaghoz kapcsolódó orientáló kérdésre és egy úgynevezett átfogó kérdésre adnak választ.

Az önálló interaktív feladatmegoldás

Az önálló interaktív feladatmegoldás tutori közreműködés nélkül megvalósuló gyakorlati e-programelem. Olyan ismeretellenőrzési (vagy mérő) módszer, ahol az egyes kérdések elgondolkodtatóak, tehát nemcsak tisztán elméleti ismereteknek, tudásnak, hanem – bizonyos keretek között – az ismeretek alkalmazásának (készségeknek, képességeknek) a mérésére is alkalmasak.

Minden feladathoz külön előre megfogalmazott válasz tartozik, vagyis mind a jó, mind a rossz megoldás bejelölése esetén a tanuló részletes, indoklás jellegű visszajelzést kap az általa alkalmazott gondolatmenetre.
 

Jelenléti képzések


Az NKE jelenléti képzései közszolgálati továbbképzési programok, melyek jellemzően szakmai ismereteket nyújtó (például hivatásetikai és integritás tárgyú, illetve idegen nyelvi) képzések.

A jelenléti képzések között vannak frontális, nagy létszámú konferencia jellegű előadások, valamint esettanulmányok feldolgozására, résztvevői kérdésekre épülő kiscsoportos képzések, konzultációk vagy a gyakorlatban kiválóan alkalmazható tudást nyújtó tréningek.
 

Blended learning képzések


A blended learning típusú képzések jelenléti képzéssel kiegészített e-learning képzések, amelyeknek során a tisztviselők az önálló tanulással elsajátítható e-learning tananyag megismerése után jelenléti képzésen vesznek részt, amely leggyakrabban tréning, vagy konzultáció. A jelenléti konzultáció során az e-learning tananyaghoz kapcsolódó esettanulmányok, gyakorlati példák feldolgozása történik meg, illetve a tisztviselőkben felmerült kérdések közös, csoportmunka jellegű feldolgozására, megvitatására kerül sor az oktató vezetésével.