Részletfizetés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden önköltség automatikusan 2 részletben kerül kiírásra. Az első részlet befizetése – a regisztráció feltétele - meg kell, hogy előzze a regisztrációs időszak kezdőnapját.   

A hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez mentesség, részletfizetési lehetőség, vagy halasztás (a továbbiakban: fizetési könnyítés) iránti kérelmet nyújthat be elektronikus úton.

A kérvényben felhozott indokokat megfelelően, az azokat alátámasztó dokumentumokkal igazolni kell. A vagyoni viszony, illetve a jövedelmi helyzet igazolására a vonatkozó szabályzatban a szociális helyzet vizsgálatához megadott igazolások az irányadók.

Önköltség fizetési kötelezettség esetén fizetési könnyítésként kizárólag részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezhető.

Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.

Részletfizetési kérelmet a Neptun Kérvénykezelő rendszerén keresztül elektronikus úton kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra.

 • A részletfizetési kérelem beadási határideje: 2018. január 15.
 • A beérkezett kérelmeket a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) bírálja el.
 • A határidő elmulasztása jogvesztő!
 • Kötelezettségvállalási lap leadási határideje: 2018. január 15.
 • Számlakészítési határidő hallgatóknak: 2018. január 18.
 • Önköltség első 50%-ának befizetési határideje: 2018. január 20.
 • Céges számlák befizetési határideje:
  (kötelezettségvállalási  lap 01.15-ig történő leadása esetén): 2018. január 30.  
 • Önköltség második 50%-ának befizetési határideje: 2018. március 16.  
 • Az engedélyezett részletfizetés első részletének fizetési határideje 2018. január 20., mely a félévi regisztráció feltétele!
 • A befizetési határidők elmulasztása késedelmi díjat von maga után, melynek összege 3.000.- Ft.