Részletfizetés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden önköltség automatikusan 2 részletben kerül kiírásra. Az első részlet befizetése – a regisztráció feltétele - meg kell, hogy előzze a regisztrációs időszak kezdőnapját.  A második részlet befizetésének a határideje 2018. október 15.  

A hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez mentesség, részletfizetési lehetőség, vagy halasztás (a továbbiakban: fizetési könnyítés) iránti kérelmet nyújthat be elektronikus úton.

A kérvényben felhozott indokokat megfelelően, az azokat alátámasztó dokumentumokkal igazolni kell. A vagyoni viszony, illetve a jövedelmi helyzet igazolására a vonatkozó szabályzatban a szociális helyzet vizsgálatához megadott igazolások az irányadók.

Önköltség fizetési kötelezettség esetén fizetési könnyítésként kizárólag részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezhető.

Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.

Részletfizetési kérelmet a Neptun Kérvénykezelő rendszerén keresztül elektronikus úton kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra. 

  • A részletfizetési kérelem beadási határideje: 2018. augusztus 15. 
  • Kötelezettségvállalási lap leadási határideje: 2018. augusztus. 15.
  • Számlakészítési határidő hallgatóknak: 2018. augusztus. 17.
  • Önköltség első 50%-ának befizetési határideje: 2018. augusztus 20.
  • A beérkezett kérelmeket a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) bírálja el.
  • A határidő elmulasztása jogvesztő!
  • Az engedélyezett részletfizetés első részletének fizetési határideje 2018. augusztus 20., mely a félévi regisztráció feltétele!
  • Céges számlák befizetési határideje 2018. augusztus 30.(kötelezettségvállalási lap 08.15-ig történő leadása esetén)
  • A befizetési határidők elmulasztása késedelmi díjat von maga után, melynek összege 3.000.- Ft.

A Neptun rendszerben a számlák, illetve céges számlák elkészítése a hallgatók feladata. Erre a fizetési határidő lejártát megelőző második munkanapig szabadon van lehetőségük.

Amennyiben a hallgató nem él ezzel, a Gazdasági Hivatal a fizetési határidő lejártát megelőző munkanapon minden aktív, számla nélküli kiíráshoz elkészíti a hallgató nevére szóló számlát.

Ezt követően az elkészített számla módosítására sztornó-számlánként 1.000 Ft külön eljárási díj ellenében van lehetőség.

A kötelezettségvállalási nyomtatvány leadásakor a kari gazdasági szervezet elkészíti az abban a félévben esedékes számlát, de nyomtatni és a partnerhez már a hallgatónak kell eljuttatni.

A kötelezettségvállalási nyomtatvány az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/2018_19_1_kotelezettsegvallalasi_lap_1.pdf