A Központ küldetése

A Vezető- és Továbbképzési Központ küldetése


Az Egyetem intézményfejlesztési tervében és küldetésében a közszolgálati utánpótlásképzés biztosítása mellett kiemelt hangsúlyt kap a közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer működtetése.  A kormányzati szolgálati illetve közszolgálati jogviszonyban állók képzésével, továbbképzésével és átképzésével kapcsolatos feladatokat alapvetően a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, valamint a Magyary-program közszolgálati reformjai határozzák meg.

Minőségpolitikai nyilatkozat
 

A közszolgálati vizsgák


Az Egyetem szerepköre a közszolgálati vizsgarendszer működtetésében két pillérre épül: a központi közigazgatási szervek tisztviselői számára vizsgaszervezői feladatokat is ellát, valamint a közszolgálati vizsgarendszer tartalmi, módszertani és képzésmenedzsment funkciónak fejlesztését országosan biztosítja.

A tisztviselők közigazgatási vizsgákra felkészítését szolgáló tananyag, prezentációs készlet, írásbeli vizsgakérdések fejlesztésében ki kell dolgozni a hatályosítást biztosító monitoring rendszert. A közigazgatási vizsgákra történő felkészítések és vizsgák szervezését országosan egységes minőségbiztosítási követelmények mentén kell megvalósítani, ezáltal megteremtve az egységes folyamatszabályozás rendszerét, információkat nyerve a folyamatok továbbfejlesztésének igényére. A képzési és vizsgáztatási módszertan teljes megújítására a közszolgálati vizsgák esetében is szükség van.
 

A közszolgálati továbbképzés


A tisztviselők továbbképzési rendszerének megújítását igénylik a Magyary-programban foglalt hatékony nemzeti közigazgatás megteremtésére irányuló célkitűzések. A közigazgatási továbbképzési rendszer 1998. évi fennállása óta jelentősebb szerkezeti és szervezeti változásokon nem esett át. A továbbképzés intézményrendszere nem került kiépítésre: a minisztériumok, kormányhivatalok bázisára épített struktúra alacsony hatásfokkal, a kapacitások szétforgácsolódásával működik.

A tisztviselő képzés országos rendszerének átfogó megújítására az Egyetem vállalkozott. Az Egyetem jogszabályban foglalt feladata a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése (kurzusfejlesztés, tananyag, pilotképzés), az átképzési- és továbbképzési programok országos minőséghitelesítési rendszerének kialakítása, a minőségirányítási, értékelési és ellenőrzési rendszerének kiépítése. A képzési curriculumot meg kell újítani, a korábbi évek alapvetően jogi megközelítésre épülő filozófiáját meg kell erősíteni szervezési, költségvetési, közpolitikai tudással és készségfejlesztéssel. A karrierpályával és előmenetellel való összhangot meg kell teremteni, a képzéseknek támogatniuk kell a belső mobilitást és a tehetséggondozást. A továbbképzés, átképzés és vezetőképzés fejlesztéséhez és kapacitásbővítéséhez ki kell alakítani egy országos kutatási- és képzési együttműködési hálózatot az NKE társegyetemeivel. A képzések módszertanában teljes paradigmaváltásra van szükség: a közszolgálatban dolgozók számára testre szabott képzési és tanulási formákat kell alkalmazni (távoktatás, e-tanulási eszközök, e-konzultáció, e-vizsga, (blended) képzési technikák).
 

A szakirányú továbbképzés


A szakirányú továbbképzések fejlesztésének irányait meghatározza azok helye a közigazgatási képesítési és munkaköri rendszerben. A közigazgatásban jelenleg nem jelenik meg munkaköri feltételként szakirányú továbbképzés. Ugyanakkor az ebben a formában megvalósuló átképzések, valamint az munkakörök újratervezése szükségessé fogja tenni a szakirányú továbbképzések képesítési követelményként történő fokozatos bevezetését. Az Egyetemnek fel kell készülnie arra, hogy a közszolgálati karrierutak, munkakörcsaládok és munkakörök átalakuló rendszeréhez, valamint a közszolgálaton belüli mobilitás igényeihez rugalmasan illeszthető specializációkat tudjon kialakítani.
 

Az Államreform Operatív Programok (ÁROP)


A Vezető- és Továbbképzési Központ jelenti azt a felületet, amelyen az Egyetem az Államreform Operatív Programok (továbbiakban: ÁROP) kiemelt projektjeinek jelentős részét megvalósítja. A Központ feladata a szakmai tervezés irányítása, pénzügyi és erőforrás tervezés, a projektek teljes körű menedzsment feladatainak ellátása.

Az ÁROP feladatcsoportok rövid leírása: • Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban képzési támogatása • Új közszolgálati életpálya, átképzési rendszer, vizsgarendszer • E-tanulási központ kialakítása • Közigazgatási Vezetői Akadémia • A közigazgatás idegen szaknyelvi fejlesztési rendszer létrehozása • Kormányablakok munkatársainak képzési rendszere • Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak • Korrupció megelőzési programok