Szervezet

A Kormány 2014-ben új alapokra helyezte a közszolgálati továbbképzés rendszerét, amelyben kulcsszerepe volt a képzések fejlesztését, szervezését, megvalósítását, illetve a rendszerszintű informatikai támogatást végző Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, kiemelten a Vezető- és Továbbképzési Központnak (továbbiakban: NKE ÁKK VTKK).

Az elmúlt években az NKE ÁKK VTKK kiépítette a kötelező, rendszeres és egységes közigazgatási továbbképzési rendszert. Az intézetben folyó munkának köszönhetően korszerű és gazdag programkínálat, megújult tudástartalmak és korszerű oktatási módszerek várják a köztisztviselőket.

Az NKE ÁKK VTKK életében komoly kihívást jelent a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) megvalósítása. Az NKE ÁKK VTKK 2016. júliusától KÖFOP Projektmegvalósítási Egységként működik.

A KÖFOP-projekteknek köszönhetően 2016-2020. között komplex állami és közszolgálati tudásfejlesztésre kerül sor. A szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberierőforrás-menedzsment rendszerének a bevezetése az NKE ÁKK VTKK következő éveit alapvetően határozza meg.

A közigazgatás és a közszolgáltatás fejlesztésében, a lakosság és a vállalatok adminisztratív tehercsökkentésében, az elektronikus szolgáltatások kiterjesztésében a kompetens tisztviselő jelenti a kritikus humánfaktort. A megfelelőn képzett, motivált tisztviselők képzéséhez elengedhetetlen az egyéni fejlesztési igényeket szolgáló programok, a korszerű tanulási feltételek és a fejlesztő környezet megléte. Ezek elérését segítik az NKE által megvalósítandó KÖFOP-projektek.

A projektvállalásoknak megfelelően a tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési programkínálat létrehozása kizárólag korszerű tanulási eszközökkel (e-learning képzések, virtuális osztályterem), a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő fejlesztési programokkal (új szakirányú továbbképzésekkel, képesítő képzési programokkal) lehetséges. Az új célok teljesítésének érdekében szükségessé vált a szervezet átalakítása, a feladatok mennyiségéhez igazodó struktúra létrehozása, valamint a céloknak megfelelő, új szemléletű feladatellátás megalapozása.

Az NKE ÁKK VTKK részéről elengedhetetlen a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése és megvalósítása érdekében történő kapacitásfejlesztés. A kormányhivatalokkal, területi hatóságokkal, vidéki egyetemekkel és önkormányzatokkal történő együttműködéseken keresztül az NKE ÁKK VTKK biztosítani kívánja a teljes és arányos országos jelenlétet.

A KÖFOP-projektek keretében sor kerül a közszolgálati továbbképzési rendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, így valamennyi megyeszékhelyen biztosítottá válik a helyi igényekhez illeszkedő, és azokat kiszolgáló képzésszervezési kapacitás. Lehetővé válik magasan képzett tisztviselők bevonása a képzési programok fejlesztésébe, valamint a tisztviselők oktatásába.

A VTKK-n belül a Továbbképzési-fejlesztési Főosztály a szakmai fejlesztés területén, a Továbbképzés-szervezési Főosztály a képzésszervezés területén végzi munkáját.  A Minőségirányítási feladatokat a Minőségirányítási Főosztály látja el. A projektfejlesztési feladatok szakmai és adminisztrációs-koordinációs központjaként a VTKK keretein belül Projektfejlesztési Főosztály működik.
 

A Központ vezetői

 

A Központ vezetője

Klotz Balázs
igazgató

E-mail címl: Klotz.Balazs@uni-nke.hu
Telefonszám: 06 (1) 432 9000 / 20-308

 

A Továbbképzés-fejlesztési Főosztály mb. főosztályvezetője

dr. Varga Balázs

E-mail cím: varga.balazs@uni-nke.hu
Telefonszám: 06 (1) 432 9000 / 20-341

 

A Minőségirányítási Főosztály mb. főosztályvezetője

Menner Ákos

E-mail címl: menner.akos@uni-nke.hu
Telefonszám: 06 (1) 432 9000 / 20-347


A Továbbképzés-szervezési Főosztály főosztályvezetője 

dr. Szántai Adrienn


E-mail cím: Szantai.Adrienn@uni-nke.hu
Telefonszám: 06 (1) 432-9000 / 20-319 


Kutatásmódszertani és Mérésügyi Iroda irodavezetője

Csuhai Sándor 

E-mail cím: Csuhai.Sandor@uni-nke.hu
Telefonszám: 06 (1) 432-9000 / 20-330