Minőségirányítási Főosztály

Bemutatkozás


A Minőségirányítási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központjának (továbbiakban: Központ) a szervezeti egysége, amely ellátja a Központtal mint szervezettel és a Központ által végzett állami feladatokkal (közigazgatási vizsgarendszer, állami és közszolgálati továbbképzési rendszer, szakirányú továbbképzés) kapcsolatos minőségirányítási feladatokat a jogszabályok, az NKE szabályzataiban foglaltak, valamint az NKE rektora által egyéb módon meghatározottak szerint.

Az NKE szervezetszabályozó eszközeiben foglaltaknak megfelelően a Főosztály a minőségtervezés, minőségellenőrzés és minőségértékelés területén végzi a munkáját. A Főosztály tevékenysége kiterjed az állami és közszolgálati tisztviselői továbbképzéssel, közigazgatási vizsgarendszerrel, szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos minőségirányítási feladatok végrehajtására, valamint - e területeken belül - a programminősítési, nyilvántartásba vételi és az oktatói-szakértői minőségbiztosítási feladatok megvalósítására.

A Főosztály a Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)-2.1.1-VEKOP-15 a közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése program keretében közreműködik az alprojektelemekkel kapcsolatos szakmai fejlesztési feladatokban, valamint gondoskodik azok szakmai megvalósításáról. Kapcsolatot tart az alprojekt fejlesztőjével, szakmai jelentést és kimutatást készít az alprojekt előrehaladásáról.

A Főosztály tevékenységi területeinek megfelelően az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:

Programminősítési Osztály,
Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály
Minőségirányítási Feladatcsoport

A Főosztály elérhetősége: Minosegiranyitas@uni-nke.