Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály

Bemutatkozás

 

Az Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ (továbbiakban NKE ÁKK VTKK) SzMR-jében foglalt feladatok ellátásra létrehozott szervezeti egysége. Az Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály feladata az oktatók, szakértők kiválasztására és tevékenységére vonatkozó követelmények egységes, rendszerszintű kialakítása, az ehhez kapcsolódó egységes nyilvántartások vezetése. Ellátja a közszolgálati, az állami tisztviselői továbbképzésben, közigazgatási vizsgarendszerben, valamint a belső továbbképzési programokban személyesen közreműködő oktatók, szakértők kiválasztását, tevékenységük követelmények alapján történő vizsgálatát, valamint a kiválasztáshoz, és a tevékenység-fejlesztésekhez kapcsolódó rendszerezett adatgyűjtést, értékelést.

 

Az NKE ÁKK VTKK, a „KÖFOP 2.1.1 – VEKOP–15-2016-00001” azonosító számú „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megnyitotta honlapján (PROBONO) az e projekt keretében kifejlesztett, az új kompetencia alapú oktatói-szakértői hálózat alapját képező, azt kiszolgáló oktatói-szakértői jelentkezési (kérelmezői), önértékelő és értékelő felületet (OPR). A felület folyamatos működtetése, fejlesztése is az osztály feladata. A rendszerhez szorosan kapcsolódik az oktatói-szakértői szerepköri mátrixban megfogalmazott szerepekhez tartozó kompetencialapú mérés-értékelési rendszer kifejlesztése, s annak üzemszerű működtetése. A projekt keretében kialakításra kerülő új területek szakmai módszertanának kialakítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk az ezt támogató informatikai rendszerek magas színvonalú működésére.

 

Az Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály elérhetősége:

 

nevjegyzek@vtki.uni-nke.hu

 

kompetenciamatrix@vtki-nke.hu