Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály - Bemutatkozás

Az Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály az NKE ÁKK SzMR-jében foglalt feladatok ellátásra létrehozott szervezeti egység. Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály feladata az oktatók, szakértők kiválasztására és tevékenységére vonatkozó követelmények egységes, rendszerszintű kialakítása, az ehhez kapcsolódó egységes nyilvántartások vezetése. Ellátja a közszolgálati, az állami tisztségviselői továbbképzésben, közigazgatási vizsgarendszerben személyesen közreműködő oktatók, szakértők kiválasztását, tevékenységük követelmények alapján történő vizsgálatát, valamint a kiválasztáshoz, a tevékenységek-fejlesztéséhez kapcsolódó rendszerezett adatgyűjtést és értékelést. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központja, a „KÖFOP 2.1.1 – VEKOP–15-2016-00001.” projekt keretében megnyitotta honlapján (PROBONO) az e projekt keretében kifejlesztett, az új kompetencia alapú oktatói-szakértői hálózat alapját képező azt kiszolgáló oktatói-szakértői jelentkezési (kérelmezői), önértékelő és értékelő felületet (OPR), amelynek folyamatos működtetése, fejlesztése is az osztály feladata. A rendszerhez szorosan kapcsolódik az oktatói szakértői szerepköri mátrixban megfogalmazott szerepekhez tartozó kompetencialapú mérés-értékelési rendszer kifejlesztése, s annak működtetése.

Az Oktatói-szakértői Minőségbiztosítási Osztály elérhetősége:

nevjegyzek@uni-nke.hu

kompetenciamatrix@uni-nke.hu