Programminősítési Osztály - Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Programminősítési Osztály az NKE VTKK SzMR-jében foglalt feladatok ellátására létrehozott szervezeti egysége. Ennek megfelelően feladatkörében biztosítja a közszolgálati, az állami tisztségviselői és belső továbbképzési programok minősítési és egyszerűsített nyilvántartásba vételi folyamatának működtetését; a Képzésfejlesztési Központtal együttműködésben a programfejlesztés folyamatának kialakítását és minőségirányítási felügyeletét.

Programminősítési feladatok:

·       A közszolgálati és belső továbbképzési programok megfelelőségének vizsgálata a minőségirányítási szabályzat és a szakmai követelményrendszer feltételei alapján.

·       A minősítésre benyújtott programok bírálatát végző programminősítési szakértő felkérése és a bírálati folyamat koordinációja.

·       A képzési programok minősítésére, módosítására vagy törlésére irányuló kérelmek előterjesztése a KTK felé.

·       A közszolgálati és belső továbbképzési programok minősítési folyamatának szakmai irányítása és működtetése a Probono rendszerben, illetve a kapcsolódó ügyintézés és iratkezelés.

Programnyilvántartási feladatok:

·       A belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételének keretében a programok formai bírálata és a folyamat koordinációja.

·       A belső továbbképzési programok nyilvántartásba vételére, módosítására vagy törlésére irányuló kérelmek előterjesztése az NKE felé.

·       A belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi folyamatának szakmai irányítása és működtetése a Probono rendszerben, illetve a kapcsolódó ügyintézés és iratkezelés.

Programfejlesztési feladatok:

·       A kompetenciaalapú programfejlesztési folyamat kialakítása, a kapcsolódó szabályozások és szükséges dokumentáció kidolgozása és a folyamat minőségirányítási felügyelete.

Fejlesztési feladatok:

·       Az egyéni tisztviselői kompetenciaméréshez kapcsolódó önértékelési rendszer és mérőeszközeinek kialakítása kipróbálása, fejlesztése, validálása, működtetési tapasztalatainak felülvizsgálata a Minőségirányítási Feladatcsoporttal együttműködésben.


 

A Programminősítési Osztály elérhetőségei:

Belső továbbképzések egyszerűsített nyilvántartásba vétele esetében:

programminosites@vtki.uni-nke.hu

 

Továbbképzési programok minősítése esetében:

programnyilvantartas@ vtki.uni-nke.hu

 

Projektfeladatok esetében:

kompetencia@ vtki.uni-nke.hu