Programminősítési Osztály - Bemutatkozás

A Programminősítési Osztály az NKE ÁKK VTKK SzMR-jében foglalt feladatok ellátására létrehozott szervezeti egysége. Ennek megfelelően feladatkörében biztosítja a közszolgálati, az állami tisztségviselői és belső továbbképzési programok minősítési és egyszerűsített nyilvántartásba vételi folyamatának működtetését; a Továbbképzés-fejlesztési Főosztállyal együttműködésben a programfejlesztés folyamatának kialakítását és minőségirányítási felügyeletét.

Programminősítési feladatok:

  • A közszolgálati és belső továbbképzési programok megfelelőségének vizsgálata a minőségirányítási szabályzat és a szakmai követelményrendszer feltételei alapján.
  • A minősítésre benyújtott programok bírálatát végző programminősítési szakértő felkérése és a bírálati folyamat koordinációja.
  • A képzési programok minősítésére, módosítására vagy törlésére irányuló kérelmek előterjesztése a KTK felé.
  • A közszolgálati és belső továbbképzési programok minősítési folyamatának szakmai irányítása és működtetése a Probono rendszerben, illetve a kapcsolódó ügyintézés és iratkezelés.

Programnyilvántartási feladatok:

  • A belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételének keretében a programok formai bírálata és a folyamat koordinációja.
  • A belső továbbképzési programok nyilvántartásba vételére, módosítására vagy törlésére irányuló kérelmek előterjesztése az NKE felé.
  • A belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi folyamatának szakmai irányítása és működtetése a Probono rendszerben, illetve a kapcsolódó ügyintézés és iratkezelés.

A Programminősítési Osztály elérhetőségei:

Belső továbbképzések egyszerűsített nyilvántartásba vétele esetében:
programnyilvantartas@uni-nke.hu

Továbbképzési programok minősítése esetében:

programminosites@uni-nke.hu

Projektfeladatok esetében:
kompetencia@uni-nke.hu