Idegen Nyelvi Tanulmányok Kabinet - Bemutatkozás

Az Idegen Nyelvi Tanulmányok Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) célja a tisztviselők továbbképzésében, előmeneteli- és vezetőképzésében idegen nyelvi fejlesztést, nyelvvizsga-felkészítést célzó programok kidolgozása. Ugyancsak a Kabinet feladata biztosítani az Államtudományi és Közigazgatási Kar (a továbbiakban: ÁKK) tisztviselői pályára készülő hallgatóinak felkészítését szolgáló képzések számára az integrált idegennyelv-oktatási szolgáltatást

Ezen belül az ÁKK hallgatói számára az idegennyelv-oktatási és nyelvvizsga-felkészítési szolgáltatást továbbra is az eddigi, magas színvonalon tudja biztosítani a Kabinet. A korábbi, kizárólag jelenléti képzéseket olyan új, korszerű, e-learning és blended-learning programokkal tervezi kibővíteni, amelyek a hallgatók szélesebb körének kínálnak az egyéni tanulási igényeiknek megfelelő fejlődési lehetőséget.

Az új programok mind az ÁKK nyelvi képzésében, mind a közszolgálati vezető- és továbbképzésekben hatékony fejlesztést valósíthatnak meg.

A közigazgatásban dolgozóknak az idegennyelv-tudásuk és nyelvi készségeik felfrissítésére, fejlesztésére, illetve szinten tartására a belső képzéseken kívül az NKE által szervezett kötelező továbbképzés keretében van lehetőségük. Ezen jelenléti képzések iránt igen nagy az érdeklődés, és azokat a résztvevők rendkívül hasznosnak találják. A tanfolyamok résztvevői a visszajelzéseikben további igényeket is megjelöltek:

 • szaknyelvi kurzusok, közigazgatási és jogi témakörben,
 • meglévő kurzusok, de magasabb óraszámban,
 • egyéni tanulással bővített kurzusok,
 • további nyelvek (elsősorban német illetve francia) bevezetése.

A fejlesztés főbb szempontjai:

 • A közigazgatásban dolgozók idegen nyelvi/szaknyelvi fejlesztésének a munkavállalók és a munkaadók által megjelölt nyelvhasználati igényekhez kell alkalmazkodnia.

A leggyakoribb idegen nyelvi kommunikációt igénylő helyzetek:

 • kapcsolattartás külföldi partnerrel,
 • nemzetközi képzés,
 • team-munka az EU-ban,
 • EU-dokumentumok értelmezése, készítése,
 • az EU-val való kapcsolattartás,
 • jogi dokumentumok kezelése,
 • EU-delegációk fogadása.

Mint az a felsorolásból is látható, a munkahelyi idegennyelv-használat valamennyi nyelvi készségre kiterjed, és sok esetben speciális regiszterek használatát kívánja meg.

Az oktatott nyelvek és szintek:

 • A leggyakrabban használt idegen nyelv az angol. Emellett nagy érdeklődés van a német, és valamivel kisebb a francia nyelvi kurzusokra. Elsősorban középfokú, másodsorban alap- és felsőfokú képzésekre mutatkozik igény.

Szaknyelvi területek:

 • A közigazgatásban általánosan használt szaknyelvek: közigazgatási szaknyelv, jogi szaknyelv, illetve EU szaknyelv. Ezen felül munkaterülettől függően speciális igények is jelentkeznek. Ezek közül néhány (pénzügy, adó, PR, környezetvédelem) több területen is hasznosítható, illetve vannak teljesen speciális, nagyon kevés nyelvhasználót érintő szakterületek. Ez utóbbiak beépítését a VTKK képzéseibe szervezési és financiális okokból nem javaslom.

Készségfejlesztés

A szakterülettől független, kommunikációskészség-fejlesztő programok a különböző idegen nyelvi élethelyzetek megoldásában nyújthatnak támogatást. Erre legalkalmasabbak a modulszerű nyelvi fejlesztő programok, amelyek egymástól függetlenül, de egymással párhuzamosan is végezhetőek, és kifejezetten a munkakör ellátása során jelentkező nyelvi feladatok megoldására koncentrálnak. Ilyen formában felesleges tananyagok nélkül, célzottan és rendkívül hatékonyan lehet fejleszteni a nyelvtudást.

Szinten tartó kurzusok

A közigazgatásban dolgozók többsége, akik nem használják napi szinten idegen nyelvi ismereteiket, néhány év után szembesülnek azzal, hogy akár magasabb szintű nyelvtudásuk „megkopik”, és ha olyan helyzetbe kerülnek, amelyben ismét idegen nyelven kell kommunikálniuk, már komoly nehézségekbe ütköznek mind a szókincs, mind a készségek használata szempontjából. A komoly munkával elsajátított tudás megőrzésére olyan programok kidolgozása szükséges, amelyek ha nem is mindennapos, de rendszeres szóbeli/írásbeli nyelvgyakorlási lehetőséget biztosítanak.

Képzési formák

Az idegen nyelvi képzések megvalósítása a következő képzési formákban javasolt:

 • a szaknyelvi terminológia oktatása: e-learning tananyagok,
 • nyelvi készségfejlesztés,
  • íráskészség: e-learning,
  • olvasáskészség: e-learning,
  • hallás utáni szövegértés: e-learning,
  • beszédkészség: jelenléti képzés,
 • nyelvvizsga-felkészítés: blended-learning,
 • szinten tartó kurzusok: e-learning, jelenléti képzés.

Személyre szabott nyelvi portfólió

A nyelvi kínálatot érdemes kiegészíteni egy részben vagy teljesen IT-alapú tudás-/igényfelméréssel, ami a munkavállalóknak idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesztésére egy hosszabb távú, munkaköri igényeiknek megfelelő, személyre szabott programot kínálna.