Képzésmódszertan-fejlesztési Osztály - Bemutatkozás

Ellátja a programfejlesztésben és az oktatásban résztvevők módszertani felkészítésével kapcsolatos feladatokat.

Módszertani fejlesztési feladatai körében kidolgozza és fejleszti a vizsgarendszerrel, a továbbképzési programokkal, a közszolgálati vezetőképzésekkel, a szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatos képzés-, illetve oktatás-módszertani elvárásokat, követelményeket, és elkészíti a továbbképzéssel kapcsolatos fejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó képzés-módszertani útmutatókat.

Az alap- és szakvizsga tekintetében irányítja az oktatás és a számonkérés alapjául szolgáló segédanyagok, illetve a vizsgakérdések kidolgozását.

A tartalomfejlesztésre vonatkozó eljárás szerint megfogalmazott igények alapján gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsga és az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerének, tananyagának kifejlesztéséről, felülvizsgálatáról és szükség szerinti aktualizálásáról, valamint az írásbeli vizsgakérdések, valamint a vizsgatételek hatályosításáról.