Programfejlesztési Osztály

Programfejlesztési Osztály a tartalomfejlesztéssel összefüggő feladatai körében kifejleszti a továbbképzési programokat, a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerét; gondoskodik a közigazgatási szakvizsgához és az ügykezelői alapvizsgához a gyakorlati feladatlapok és a megoldások kifejlesztéséről és hatályosításáról. Kiemelt feladatai közé tartozik a 2016-ban induló Kormányzati tanulmányok és Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szakok tantárgyainak fejlesztése.


Az osztály feladata továbbá nyomon követni a közszolgálati továbbképzési programok hatályossági állapotát és jogszabályváltozás esetén gondoskodni a tananyagok aktualizálásáról.

 

Kifejleszti és minősítésre elkészít továbbképzési programokat, illetve támogatja az Egyetem más szervezeti egységei által kifejlesztett programok elkészítését.

 

Előkészíti a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium és az Állami tisztviselői Továbbképzési Kollégium feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztési célú szakmai döntéseket.