Programfejlesztési Osztály - Bemutatkozás

Programfejlesztési Osztály a tartalomfejlesztéssel összefüggő feladatai körében kifejleszti a továbbképzési programokat, a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerét; gondoskodik a közigazgatási szakvizsgához és az ügykezelői alapvizsgához a gyakorlati feladatlapok és a megoldások kifejlesztéséről és hatályosításáról. Kiemelt feladatai közé tartozik a 2016-ban indult Kormányzati tanulmányok és Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szakok tantárgyainak fejlesztése.

A módszertani fejlesztéssel összefüggésben kidolgozza és fejleszti a vizsgarendszerrel, a továbbképzési programokkal és a szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatos képzés-, illetve oktatás-módszertani elvárásokat, követelményeket.

Az osztály feladata továbbá nyomon követni a közszolgálati továbbképzési programok hatályossági állapotát és jogszabályváltozás esetén gondoskodni a tananyagok aktualizálásáról.