Továbbképzés-szervezési Főosztály

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központja (a továbbiakban: VTKK) stratégiai feladatként látja el a közszolgálati előmenetel rendszeréhez igazodó közigazgatási vizsgák és továbbképzések szervezését és bonyolítását.  A Továbbképzés-szervezési Főosztály ellátja a közszolgálati vizsgáztatás, a közszolgálati továbbképzés, a szakirányú továbbképzések és egyéb felnőttképzési feladatok tervezésével, szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban meghatározott feladatokat, valamint közreműködik a KÖFOP kiemelt projektek keretében a projekt szakmai fejlesztési feladatok előkészítésében és végrehajtásában.

A Továbbképzés-szervezési Főosztály szervezési tevékenysége kiterjed: az oktatók, a szakértők és egyéb közreműködők felkészítésében és továbbképzésében való közreműködésre, az ügyfélszolgálati tevékenység szervezésére, az egyes képzésekhez és vizsgákhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetésére, valamint az intézményi együttműködési hálózat kialakítására és működtetésére.

A Továbbképzés-szervezési Főosztályt a Vezető- és Továbbképzési Központ vezetője, Klotz Balázs szakmai felügyeletével dr. Szántai Adrienn főosztályvezető irányítja.