Bemutatkozás

A Képzésszervezési Osztály a közszolgálati vizsgarendszer, a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetésére irányuló tevékenységét igyekszik folyamatosan magas színvonalon végezni. A képzésekkel a tisztviselők hatékony fejlesztését, és ezen keresztül hazánk versenyképességét, végső soron a jó kormányzást szolgálja.

A képzési és vizsgáztatási rendszer működtetését meghatározott minőségű tananyagokkal, felkészült oktatókkal és korszerű oktatási környezetben biztosítja. A rendszer hatékonyságához hozzájárul az Egyetem által fejlesztett és működtetett képzésmenedzsment rendszer, melyet az ország bármely területén elérnek a képzési és vizsgarendszer résztvevői.

Közigazgatási vizsgák

Az Egyetem szerepköre a közszolgálati vizsgarendszer működtetésében két pillérre épül: a központi közigazgatási szervek tisztviselői számára vizsgaszervezői feladatokat is ellát, valamint a közszolgálati vizsgarendszer tartalmi, módszertani és képzésmenedzsment funkcióinak fejlesztését országosan biztosítja.

Közigazgatási alapvizsga

A közigazgatásban foglalkoztatott köz-, kormány- illetve állami tisztviselők életpályájuk során a jogszabályokban meghatározott módon jogosultak előmenetelre. A jogszabályokban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez szükséges azonban, hogy a tisztviselő a számára előírt vizsgákat teljesítse.

A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés során az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők megszerzik a munkájuk mindennapi ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket.

Ügykezelői alapvizsga

Az ügykezelői alapvizsga célja, hogy az ügykezelők számára az alapvető közigazgatási ismeretek elsajátítása mellett, az ügyviteli feladatok folyamatszerű, elméleti és gyakorlati ismereteit megtanítsa és számonkérje.

Közigazgatási szakvizsga

A közigazgatási szakvizsga célja, hogy a tisztviselők olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes előkészítésére, illetve meghozatalára.

Titkos ügykezelői vizsga

A titkos ügykezelő foglalkoztatásának egyik feltétele a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából tett sikeres titkos ügykezelői vizsga.

Közszolgálati továbbképzések

Az Egyetem jogszabályban foglalt feladata a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése (kurzusfejlesztés, tananyag, pilotképzés), továbbképzési programok országos minőséghitelesítési rendszerének kialakítása, a minőségirányítási, értékelési és ellenőrzési rendszerének kiépítése.

A képzési curriculum megújítása folyamatosan zajlik úgy, hogy a korábbi évek alapvetően jogi megközelítésre épülő filozófiája kiegészül a szervezési, a költségvetési, a közpolitikai tudással és készségfejlesztéssel. A karrierpályával és előmenetellel való összhang megteremtése mellett, a kifejlesztett képzések támogatják a belső mobilitást és a tehetséggondozást is.

A továbbképzés, és vezetőképzés fejlesztéséhez és kapacitásbővítéséhez az Egyetem egy országos kutatási- és képzési együttműködési hálózatot épít, amelyben társegyetemekkel működik közre.

A képzések módszertanának átalakítása jelenleg is zajlik: a közszolgálatban dolgozók számára testre szabott képzési és tanulási formákat kívánunk alkalmazni (távoktatás, e-tanulási eszközök, e-konzultáció, e-vizsga, (blended) képzési technikák).

A továbbképzési programoknak két típusa:

  1. Közszolgálati továbbképzés: általános közigazgatási, vezetői, valamint szakmai ismereteket nyújtó képzés, amelyet kizárólag az Egyetem nyújt. A közszolgálati továbbképzéseknek – tartalmuk alapján – 3 típusa van: általános közigazgatási ismereteket nyújtó képzési programok, közigazgatási vezetőknek szóló vezetőképzési programok, az Egyetem feladatkörébe tartozó szakmai képzési programok (hivatásetikai és integritás tárgyú képzési programok, információbiztonsági képzések, stb.).
  2. Belső továbbképzés: speciális munkaköri ismereteket nyújtó képzés. Belső továbbképzési programot a közigazgatási szerv nyújt.

A közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet szabályozza. A jogszabály értelmében a tisztviselők meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni a 4 éves képzési ciklus alatt, amelyek elvégzésért tanulmányi pont kerül jóváírásra.

Az elmúlt években zajló fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan szélesedik a Vezető- és Továbbképzési Központ képzési palettája.