Továbbképzés

2017. évi országos képzési terv

A Rendelet 21.§ (2) bekezdése alapján az NKE tárgyév március 31-éig elvégzi az országos szintű tervösszesítést, amelynek eredményét megküldi a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium részére, továbbá nyilvánosságra hozza az összesített országos tervet.

Az összesített országos terv a következő linkről tölthető le PDF formátumban: OKT_2017       

A KÖZSZOLGÁLATI TOVÁBBKÉPZÉS RENDSZERE

A közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet, valamint a 321/2016. (X.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A jogszabály értelmében a közszolgálati tisztviselők meghatározott tanulmányi pontértékű továbbképzést kötelesek elvégezni a 4 éves képzési ciklus alatt. Az első képzési időszak 2014. január 1-jétől 2017. december 31-ig tart.

A minősített, illetve nyilvántartásba vett programokat az NKE VTKK által működtetett továbbképzési programjegyzék tartalmazza, amely elérhető a Probono-rendszer honlapján (https://probono.uni-nke.hu).

A tisztviselők képzési kötelezettségével kapcsolatos részletesebb tájékoztatás a Továbbképzésben részt vevőknek menüpont alatt található.

A továbbképzési programoknak két típusa van:

• Közszolgálati továbbképzés: általános közigazgatási, vezetői, valamint szakmai ismereteket nyújtó képzés, amelynek fejlesztéséről és megvalósításáról kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik. A közszolgálati továbbképzéseknek – tartalmuk alapján – 3 típusa van:

• általános közigazgatási ismereteket nyújtó képzési programok,

• közigazgatási vezetőknek szóló vezetőképzési programok,

• a Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladatkörébe tartozó szakmai képzési programok (hivatásetikai és integritás tárgyú képzési programok, információbiztonsági képzések, stb.).

• Belső továbbképzés: közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít.

 

A továbbképzési programok benyújtása kétféle módon történhet:

- egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárással;

- minősítési eljárással.

 

A minősítési eljárás keretében benyújtott, közszolgálati, valamint belső továbbképzéseket a KTK minősíti, az általa előzetesen névjegyzékre vett programminősítési szakértő javaslata alapján (a szakértővé válás módjáról és feltételeiről a Programminősítési szakértőknek menüpontban talál további információt).