Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium

Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium

1. Az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: ÁTTK) feladataira, tagjaira vonatkozó szabályokat meghatározó jogszabály:

 -  Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

2. Az ÁTTK a  minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állami tisztviselői továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező testülete.

3. Az ÁTTK feladatai:

Az ÁTTK az állami tisztviselői továbbképzés vonatkozásában:

 a)        meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket és dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről, vagy törléséről,

 b)        meghatározza az Áttv. 5. § (6) bekezdése, 11. § (6) bekezdése, valamint 14. § (3) bekezdése szerinti szakképzettségekkel és fokozatokkal egyenértékűnek minősülő szakképzettségeket és fokozatokat,

 c)        véleményezi a megvalósított továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, az NKE által elkészített jelentést,

 d)        dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe való felvételről, illetve a névjegyzékből való törlésről,

 e)       dönt az állami tisztviselői továbbképzési programok oktatói névjegyzékébe való felvételről, illetve a névjegyzékről való törlésről,

 f)       a miniszter, az ágazati irányítást, illetve felügyeletet ellátó intézmények, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által meghatározott képzési igények alapján képzésfejlesztési feladatot határoz meg az NKE számára,

 g)       véleményezi az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát,

 h)       dönt a belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben benyújtott panaszról.

 

4.  Az ÁTTK Titkársága

Az ÁTTK feladatainak ellátását az ÁTTK Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) segíti.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás 2. függelék 31.1.4. m) pontja értelmében az ÁTTK titkársági feladatait a Miniszterelnökség Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztálya látja el.  A Titkárság feladatait az NKE bevonásával látja el.

  

5.  Az ÁTTK tagjai

 

Név

Beosztás

Szervezet

Dr. Koltay András

(a testület elnöke)

rektor

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. Dr. Kis Norbert

(a testület elnökhelyettese)

dékán

Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Államtudományi és Közigazgatási Kar

Prof. Dr. Kiss György

akadémikus

Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője

Palich Etelka

elnök

Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar

Dr. Szeiler Orsolya

koordinátor

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet

Dr. Ugodi Andrea

 

alelnök

hivatalvezető

Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar

Szekszárdi Járási Hivatal

Dr. Juhász Tünde

kormánymegbízott

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Takács Szabolcs

kormánymegbízott

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Dr. Gaál Szabolcs Barna

elnök

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Tavaszi Zsolt

elnökhelyettes

Magyar Államkincstár