Közigazgatási Továbbképzési Kollégium

Közigazgatási Továbbképzési Kollégium

1. A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) feladataira, tagjaira vonatkozó szabályokat meghatározó jogszabályok:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény,
 • a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet,
 • a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
 • a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II .27.) Korm. rendelet.

2. A KTK a közszolgálati életpálya kidolgozásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező; valamint a közszolgálati  tisztviselői vizsgarendszer egységes működését biztosító testület.

 

3. A KTK feladatai:

3.1  A KTK feladatai a továbbképzési programok tekintetében:

 • meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről;
 • véleményezi a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, az NKE által elkészített jelentést,
 • dönt a továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről, felfüggesztéséről vagy törléséről,
 • dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe és az oktatói névjegyzékbe való felvételről, illetve
 • a névjegyzékből való törlésről;
 • a miniszter, az ágazati irányítást, illetve felügyeletet ellátó intézmények, valamint a közigazgatási szervek által meghatározott képzési igények alapján képzésfejlesztési feladatot határoz meg az NKE számára
 • dönt a belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben benyújtott panaszról

3.2 A KTK a továbbképzési rendszer minőségirányítási feladatai tekintetében:

• Véleményezi az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát (az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégiummal együtt), amelyet az NKE javaslata alapján a miniszter és a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter közösen ad ki.

3.3 A KTK közigazgatási vizsgák (közigazgatási szakvizsga, közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga) tekintetében:

 • jóváhagyja a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét, tananyagát, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – az írásbeli vizsgakérdéseket,
 • jóváhagyja az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, tananyagát, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – a vizsgatételeket,
 • jóváhagyja a közigazgatási szakvizsga kötelező és választható tárgyának vizsgakövetelményeit,
 • a közigazgatási szakvizsga alól részben, vagy teljeskörűen mentesítést ad a tudományos fokozatot alapján,
 • különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában,
 • meghatározza - a fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslataira figyelemmel - a közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáción konzulensi, és az ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamokon oktatásra jogosultak körét; valamint a kiválasztásukra vonatkozó eljárásrendet.

A KTK-nak szóló küldeményeket az alábbi postai címre kérjük megküldeni: NKE ÁKK Vezető- és Továbbképzési Központ, 1518 Budapest, Pf. 26. 

 

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tagjai

 

Név: Beosztás: Munkahely:

Dr. Koltay András

a KTK elnöke

rektor Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. Dr. Kis Norbert

a KTK elnökhelyettese

dékán Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar
Dr. Biró Marcell közigazgatási államtitkár Miniszterelnöki Kormányiroda
Dr. Bordás Gábor helyettes államtitkár Miniszterelnöki Kormányiroda
Dr. Csire Péter főosztályvezető Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Dr. Dargay Eszter alelnök Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar
Dr. György István kormánymegbízott Budapest Főváros Kormányhivatala
Dr. Hazafi Zoltán szakmai főtanácsadó, intézetvezető

BM Életpálya-fejlesztési Főosztály

NKE ÁKK Emberi Erőforrás Intézet

Kotán Attila Kancellár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető Belügyminisztérium Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály
Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár Igazságügyi Minisztérium
Dr. Vörös Miklós

ezredes, központvezető

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar