Programminősítési szakértőknek

A programminősítési szakértő tevékenysége

 

A közszolgálati továbbképzés rendszerében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központja (továbbiakban NKE ÁKK VTKK) által felkért programminősítési szakértők végzik a minősítési eljárás keretében programjegyzékre kerülő továbbképzési programok adatlapjának formai-tartalmi ellenőrzését.

A programminősítési szakértők tevékenységét a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet és a 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet, valamint ezzel összhangban a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás (továbbiakban: Utasítás) szabályozza. Az Utasítás „ME-TK-02-1 A továbbképzési programok minősítési folyamata” című eljárásában kerülnek részletesebben kifejtésre a programminősítési szakértői szerepkörhöz kapcsolódó feladatok.

A programminősítési szakértő tevékenysége során azt vizsgálja, hogy a továbbképzési program megfelel-e a Rendeletben és az Utasításban foglalt formai és tartalmi (szakmai, módszertani) minőségkövetelményeknek. Az NKE ÁKK VTKK előterjesztésére a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (továbbiakban: KTK) a szakértő által készített bírálati javaslat figyelembe vételével dönt a továbbképzési program jóváhagyásáról vagy elutasításáról.

A programminősítési szakértő tevékenységét a Probono-rendszer online felületén végzi, bírálatát a „Szakértői bírálat” című elektronikus adatlapon rögzíti. A programminősítési szakértő felkérését, munkájának teljes körű koordinációját, felügyeletét és támogatását a Programminősítési Osztály végzi.

 

Programminősítési szakértői szerepet betöltők és betölteni kívánók részére részletes tájékoztatás regisztrációt követően az alábbi linken érhető el az ”Oktatói- Szakértői Jelentkezés” menüpont alatt: https://probono.uni-nke.hu/nyitolap

 

A KTK által nyilvántartásba vett programminősítési szakértők aktuális névjegyzékét az alábbi linken tölthetik le.