Továbbképzésben résztvevőknek

Jogszabályi háttér

 

A közszolgálati továbbképzés rendszerét leíró jogszabályok, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök az alábbiak:

• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 80-81.§ (az NKE feladatává teszi a közszolgálati és vezetőképzési programok kifejlesztését, a szakértők, oktatók képzését, valamint a továbbképzési rendszer minőségirányítását, továbbá meghatározza, hogy a közszolgálati tisztviselő köteles a központilag vagy az államigazgatási szerv által előírt továbbképzésben részt venni);

• A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet (ismerteti a továbbképzések típusait, a képzési kötelezettséget a nyilvántartásba vétel / minősítés folyamatát, valamint a finanszírozási szabályokat);

• a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás (részletes folyamatleírások keretében bemutatja a közszolgálati továbbképzési programok kifejlesztését, minősítését, ellenőrzését, az oktatók, trénerek, tutorok kiválasztását, felkészítését és ellenőrzését, a továbbképzések során alkalmazott bizonylatokat, stb.).

 

A továbbképzési rendszer legfontosabb tudnivalói

A közszolgálati tisztviselők a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettségüket a továbbképzési programjegyzéken szereplő képzésekkel teljesíthetik.

A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. A felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesíteni. A továbbképzési időszak 4 év, az első továbbképzési időszak 2014. január 1. és 2017. december 31. között tart.

A kormánytisztviselő, köztisztviselő a munkáltató egyetértésével és támogatásával a minimálisan előírtnál több pontot is teljesíthet a továbbképzési időszakban. A továbbképzési időszakra a kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt pontértéken felül megszerzett tanulmányi pontokból maximum 32 pont számítható be a következő továbbképzési időszakban előírt tanulmányi pontok javára, feltéve, ha a tanulmányi többletpontok megszerzése a továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt.

A továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe - legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-áig - beszámíthatóak a kormánytisztviselő, köztisztviselő által teljesített belső továbbképzési programok.

A kormánytisztviselő, köztisztviselő a továbbképzési időszak egyes éveiben köteles megszerezni a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a továbbképzési időszak harmadik évének végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 75%-át elérje.

A továbbképzési kötelezettség az alapvizsga letételét követő napon (vagy az alapvizsga alóli mentesség esetében a próbaidő lejártát követően) kezdődik, és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőzően 5 évvel szűnik meg. A kötelező részmunkaidőben foglalkoztatottak továbbképzési időszakát és az általuk teljesítendő tanulmányi pontok számát arányosan kell megállapítani.

 

A továbbképzési programoknak két típusa van:

• Közszolgálati továbbképzés: általános közigazgatási, vezetői, valamint szakmai ismereteket nyújtó képzés, amelynek fejlesztéséről és megvalósításáról kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik. A közszolgálati továbbképzéseknek – tartalmuk alapján – 3 típusa van:

• általános közigazgatási ismereteket nyújtó képzési programok,

• közigazgatási vezetőknek szóló vezetőképzési programok,

• a Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladatkörébe tartozó szakmai képzési programok (hivatásetikai  és integritás tárgyú képzési programok, információbiztonsági képzések, stb.).

 

• Belső továbbképzés: közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít.

A minősített továbbképzési programok programjegyzékre kerüléséről a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium dönt, általában havonta egy alkalommal. Az egyszerűsített eljárással nyilvántartásba vett programokról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dönt.

 

A képzéstervezés során kizárólag a hatályos továbbképzési programjegyzéken szereplő továbbképzésekből lehetséges választani. A továbbképzési programok jegyzéke Excel-formátumban közvetlenül elérhető az alábbi linken:

Letölthető programjegyzék

A programjegyzék keresési funkciókkal és az új, Egyéni Fejlesztési Terv funkcióival a Probono-rendszer oldalán (https://probono.uni-nke.hu) a „Képzéstervezés” fül „Programkereső (ÚJ)” pontjában is megtalálható.

Az e-learning típusú közszolgálati továbbképzési programokat (a szorgalmi időszak során, tárgyév április elejétől december 20-ig) a Probono oldalon (https://probono.uni-nke.hu) keresztül lehet elérni és teljesíteni. Szintén innen tölthető le a képzés sikeres teljesítését követően az elektronikusan aláírt tanúsítvány.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a képzések teljesítésének feltétele, hogy a képzés szerepeljen a tisztviselő éves képzési tervében. A Probono-rendszerben regisztrált tisztviselő a Probono elektronikus felületén keresztül tud jelentkezni a képzési tervében szereplő képzés meghirdetett eseményére. Amennyiben a képzések teljesítésével, a képzési programokkal kapcsolatban bármilyen tartalmi kérdés, észrevétel merül fel, kérem, forduljanak bizalommal a Vezető- és Továbbképzési Központ ügyfélszolgálati munkatársaihoz a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu központi e-mail címen, illetve a 06 (1) 432-9000-es telefonszámon az alábbi mellékeken: 20373, 20366, 20360, 20358.