Vezetőképzés

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 22.§ (2) (továbbiakban: Rendelet) bekezdése értelmében a közszolgálati vezetőképzés programjait a közszolgálati továbbképzési programkínálaton belül az NKE fejleszti és működteti. A közszolgálati vezetőképzési programok megvalósítására az NKE jogosult. A közszolgálati vezetőképzésben alkalmazott programot, minősítést követően a KTK felveszi a minősített programjegyzékre.

 

A Rendelet 22.§ (1) bekezdése értelmében a közszolgálati vezetőképzés rendszere a vezetői utánpótlás képzését, a vezető rendszeres továbbképzését és a vezető magas szintű kiválósági képzését foglalja magában.

 

A Rendelet 22.§ (3) bekezdése értelmében a közszolgálati vezetőképzésben teljesítendő programot fel kell tüntetni a vezető kormánytisztviselő, köztisztviselő éves egyéni beiskolázási tervében.

 

A továbbképzésre kötelezett közszolgálati vezetők köre nem terjed ki a politikai vezetőkre (miniszter, államtitkár), valamint a Rendelet 1.§ (3) bekezdése értelmében a szakmai vezetőkre, akik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Kttv. 6.§ (28) pontja értelmében a helyettes államtitkárok, valamint a közigazgatási államtitkárok.

 

A vezetők számára az NKE az alábbi képzést nyújtja:

  • e-learninggel kiegészített jelenléti tréningek (a vezetési ismeretek egy-egy területét felölelő 2 napos, bevezető és záró e-learning tananyaggal kiegészített – ún. blended learning típusú – képzések)

A vezetőképzés programjairól részletes információ a továbbképzési programjegyzékben található, a Probono-rendszer elektronikus felületén, a „Programkereső" menüpontban érhető el (https://probono.uni-nke.hu).

További információt az alábbi elérhetőségeket tudunk szolgáltatni:

  Baka Zsófia Baka.Zsofia@uni-nke.hu 06(1) 432-9000/20-376
  Torbavecz Dóra Tobavecz.Dora@uni-nke.hu    06(1) 432-9000/20-376