Tananyag és követelményrendszer

Tisztelt Vizsgázók!


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja minden év nyarán elvégzi a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerének, tananyagainak-, az oktatást, felkészülést segítő diasorainak-, az oktatási tematikájának-, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseinek és azok megoldásainak aktualizálását.

A hatályos követelményrendszer alábbi linkről tölthető le:

A közigazgatási szakvizsga követelményrendszere 2019. (Hatályos: 2019.03.15-től) (PDF)

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - különösen a jogszabályi változásokra tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.
Fentiek alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja – a jogszabályi környezet változására, kiemelten a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben foglaltakra tekintettel – 2019. év elején elvégzi a tananyagok és az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az oktatási tematika, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdések és megoldásaik aktualizálását.

A hatályosítás a közigazgatási szakvizsga tananyagában kizárólag az alábbi modulokat érinti:

Kötelező tárgyi vizsgarész – 1. modul A központi állami szervek
Választott tárgyi vizsgarész – Államigazgatás

A hatályosítást tartalmazó tananyagok Tájékoztató Füzetek formájában az eredeti tananyag mellett kerültek közzétételre.

A 2019. március 15-től kezdődő vizsgákra történő felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) már az új vizsgakövetelmény-rendszerek és a hatályosított tananyagok alapján történik.


A közigazgatási szakvizsga tananyagai és segédanyagai a kötelező tárgyi vizsgarészhez

 Jegyzetek (tananyag):


1. modul - A központi állami szervek rendszere (2018.07.15.)
Tájékoztató füzet - 1. modul A központi állami szervek rendszere (2019.02.01.)

2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.07.15.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.07.15.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2018.07.15.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.07.15.)

 

A felkészítő előadások diasorai:


1. modul - Központi állami szervek rendszere (2019.02.01.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.07.31.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.07.31.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2018.07.31.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.07.31.)

 

Írásbeli vizsgakérdések:


1. modul - Központi állami szervek rendszere (2019.03.01.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.08.28.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.08.28.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2018.08.28.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.08.28.)

 

 Szóbeli vizsgakérdések:


1. modul - A központi állami szervek rendszere (2017.08.31.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2017.08.31.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2017.08.31.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2017.08.31.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2017.08.31.)

 

A felkészítő előadások tematikái:


1. modul - Központi állami szervek rendszere (2018.07.31.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.07.31.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.07.31.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2018.07.31.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.07.31.)


A közigazgatási szakvizsga tananyagai és segédanyagai a választható tárgyi vizsgarészhez
 

Jegyzetek (tananyag):


Államigazgatás (2018.07.15.)
Tájékoztató füzet - Államigazgatás (2019.02.01.)

Gazdasági igazgatás (2018.07.15.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.07.15.)
Önkormányzati igazgatás (2018.07.15.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2018.07.15.)

 

A felkészítő előadások diasorai:


Államigazgatás (2019.02.01.)
Gazdasági igazgatás (2018.07.24.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.08.31.)
Önkormányzati igazgatás (2018.07.15.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2018.06.30.)

 

Írásbeli vizsgakérdések:


Államigazgatás (2019.03.01.)
Gazdasági igazgatás (2018.08.31.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.08.31.)
Önkormányzati igazgatás (2018.08.31.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2018.08.31.)

 

Szóbeli vizsgakérdések:


Államigazgatás (2017.08.31.)
Gazdasági igazgatás (2017.08.31.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (KTK jóváhagyás alatt)
Önkormányzati igazgatás (2017.08.31.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2017.08.31.)

 

A felkészítő előadások tematikái:


Államigazgatás (2018.08.31.)
Gazdasági igazgatás (2018.08.31.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.08.31.)
Önkormányzati igazgatás (2018.08.31.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2018.08.31.)